Nieuws

ToeZine: Regelnaleving: een kwestie van boerenbedrog?

Is een ondernemer die een bepaalde wet niet naleeft ook geneigd om andere regels te overtreden? Onderzoek van Fiore Geelhoed naar regelnaleving in de varkenshouderij geeft antwoord op deze vraag.

Wat moet, dat moet. Die nuchtere constatering van varkenshouders wil niet zeggen dat zij het met alle geldende regels eens zijn. Ook is het geen uitgemaakte zaak dat zij die regels allemaal naleven. Dat blijkt uit onderzoek dat universitair docent criminologie Fiore Geelhoed van de Erasmus Universiteit Rotterdam uitvoerde vanuit het interdepartementale samenwerkingsverband Handhaving en Gedrag. Van de 26 varkenshouders die meewerkten aan het onderzoek zijn er slechts twee die aangeven geen enkele regel te overtreden. Van echte grootovertreders is geen sprake. Maar overlevingsdrang is vaak een reden om het grijze gebied op te zoeken.

Het onderzoek van Geelhoed laat zien dat sommige regels veel moeilijker zijn na te leven dan andere. Niet alle overtredingen gebeuren opzettelijk, maar de grote meerderheid van de geïnterviewde bedrijven neemt het welbewust niet zo nauw met de regels. Daarbij gaat het vooral om overtredingen op het gebied van dierenwelzijn, mestoverschotten, administratieve verplichtingen en diergeneesmiddelen. 

BOERENBEDROG? 
Spanningsvelden en domeingebonden regelovertreding onder varkenshouders
Uitgave: Uitgeverij Boom

WAAROM EEN ONDERZOEK NAAR REGELOVERTREDING ONDER VARKENSHOUDERS?

“We wilden onderzoeken wat ervoor zorgt dat bedrijven bepaalde regels op verschillende wetgevingsdomeinen wel of niet overtreden. Omdat varkenshouders met veel verschillende wetten en regels te maken hebben, hebben we het onderzoek bij deze doelgroep uitgevoerd. We hebben hierbij gekozen voor een kwalitatieve methode waarbij we door middel van diepte-interviews met 46 respondenten hebben gesproken, waaronder varkenshouders, toezichthoudende instanties en brancheorganisaties. Daarnaast heeft er veldwerk plaatsgevonden door bij de varkenshouders te kijken hoe het in de praktijk werkt. Ons doel was te achterhalen waarom deze doelgroep doet wat ze doet. Als we weten wat hen drijft bij het naleven of juist overtreden van regels, geeft ons dat goede handvatten voor het toezicht. En inzicht in wat ervoor nodig is dat bedrijven zich in de toekomst beter aan de regels houden.”

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE ONDERZOEKSRESULTATEN?

“Het onderzoek toont aan dat de regelovertreding in de varkenshouderij domeingebonden is. Overtredingen van bijvoorbeeld de milieuwetgeving hoeven dus allerminst te leiden tot overtredingen van andere regels, zoals op het gebied van voedselveiligheid en dierenwelzijn. De boeren hebben zelf het idee dat ze de regels willen naleven, omdat ze normgetrouwe burgers zijn. Tegelijkertijd blijkt uit het onderzoek dat de persoonlijke normen van de boeren doorslaggevend zijn voor het al dan niet naleven van de regels. Hun persoonlijke mening over welke regels wel of niet belangrijk zijn, bepaalt welke regels ze kiezen om na te leven. Als ze regels niet naleven, gebruiken ze neutralisatietechnieken: ze rechtvaardigen hun eigen gedrag door overtredingen goed te praten. Ze geven bijvoorbeeld aan dat bepaalde regels onredelijk of oneerlijk zijn. Of ze zeggen dat iedereen het op die manier doet. De gangbare praktijk onder varkenshouders wordt dus als argument gebruikt om de regels te overtreden.”

“De gangbare praktijk wordt als argument gebruikt om de regels te overtreden.”

WAT KUNNEN TOEZICHTHOUDERS MET DE ONDERZOEKSRESULTATEN?

“De onderzoeksresultaten zijn goed bruikbaar voor de toezichtpraktijk. Allereerst is het belangrijk om je als toezichthouder niet blind te staren op ‘goede’ en ‘slechte’ bedrijven. Realiseer je dat ondernemers die zich meewerkend opstellen soms ook overtredingen begaan. En houd ook in je achterhoofd dat niet alle regels bewust overtreden worden, maar mensen de regels bijvoorbeeld onvoldoende kennen. Daarnaast is het goed om je te realiseren hoe belangrijk persoonlijke normen en het gebruik van neutralisatietechnieken zijn. Het is een belangrijke taak van de overheid om uit te leggen waarom bepaalde regels er zijn en hoe ze werken. Toezichthouders kunnen daarbij ook een rol spelen door goede voorlichting te geven. Leg uit waarom een schijnbaar onredelijke of oneerlijke regel wel noodzakelijk is.”

“Consequent handhaven en optreden zijn cruciaal.”

“Verder zijn consequent handhaven en optreden cruciaal. Probeer dus consequent te zijn door te voorkomen dat het ene bedrijf er zonder straf vanaf komt, terwijl een ander bedrijf een sanctie krijgt opgelegd. En zorg ervoor dat je een waarschuwing registreert, zodat er bij een volgende inspectie gecontroleerd kan worden of er iets mee gedaan is. Juist omdat de huidige handhavingspraktijk wat dat betreft weinig fijngevoelig is en informele waarschuwingen niet geregistreerd worden, is het een aanbeveling om juist formeel te gaan waarschuwen. Dat geeft veel minder de gelegenheid om een sanctie te omzeilen. Bovendien maakt het consequenter toezicht mogelijk als je bedrijven volgt en in de gaten hebt waar de pijnpunten zitten.”
Fiore Geelhoed over Boerenbedrog?

Lees het hele artikel

 1. Vide nieuws wordt mede mogelijk gemaakt door:

 2. De vorige column: Vegastukjes kip van de Vegetarische Slager misleidend?

  Op Teletekst, mijn venster op de wereld, lees ik het volgende bericht, dat ik graag met u deel, ook mijn verwondering erover. “De Vegetarische Slager moet van de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit een aantal productnamen veranderen. Het gaat om namen als ‘gerookte speckjes’, ‘kipstuckjes’ en ‘visvrije tonijn’. meldt de Volkskrant. De NVWA zegt, dat de namen misleidend en verwarrend kunnen zijn en dat is tegen de wet.”

  Lees hier de volledige column van Dick Ruimschotel

 3. Nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

Actueel
 1. News 19 Okt

  Omgevingsdienst Regio Arnhem: Samenwerking aanpak criminele activiteiten buitengebied

  Het samenwerkingsverband bestaat uit gemeente Overbetuwe, politie, brandweer, het Openbaar Ministerie, Land- en...  Lees meer…

 2. News 19 Okt

  Autoriteit Persoonsgegevens: AP: Microsoft verwerkt gegevens Windowsgebruikers in strijd met wet

  Microsoft verwerkt via Windows 10 in strijd met de wet gegevens van mensen die dit besturingssysteem op hun computer...  Lees meer…

 3. News 18 Okt

  Beveiligingsnieuws: Voorlopig geen landelijke lijst met fraudeurs

  Onder andere VNO-NCW en creditcarduitgever ICS zijn voorstander van een nationale zwarte lijst met fraudeurs. Deze...  Lees meer…

 4. News 18 Okt

  AFM: Stichting toetsing verzekeraars toetst AFM-thema’s klantbelang

  De Stichting toetsing verzekeraars (Stv) gaat 3 AFM-onderzoeksthema’s toetsen bij verzekeraars:...  Lees meer…

 5. news
  Alle actueel
Activiteiten
 1. Event 24 Okt

  Bijeenkomst Vide Evaluatorennetwerk Vergelijkingsanalyse: opmaat voor een effectmeting of meer?

  In evaluatieland zijn Randomised Controlled Trials (RTC) of als dit niet mogelijk is een quasi-experimentele aanpak de  gouden standaard om effectiviteit aan te tonen. Dit type onderzoek vergt echter vaak een grote investering en...  Lees meer…

 2. Event 3 Nov

  Leergang Beleidsonderzoek met Impact - ScienceWorks

  ScienceWorks organiseert dit jaar wederom een Leergang Beleidsonderzoek met Impact. Deze keer vindt het plaats op 3, 10 en 17 november in Karel V, middenin Utrecht. Deelnemers en sprekers uit de wetenschap, overheid en bedrijfsleven...  Lees meer…

 3. Event 16 Nov

  Vide bijeenkomst "Science fiction of toezicht?"

  Science fiction of toezicht?   Wie had tien jaar geleden kunnen denken dat computers in plaats van adviseurs klanten voorzien van beleggingsadvies? Dat software soms betrouwbaarder een tumor kan herkennen dan een...  Lees meer…

 4. Event 22 Nov

  Nieuwspoort Seminar Toezicht in Transitie 2018

  Ondersteund door Vide: Vide-leden ontvangen korting op de deelnamekosten   Toezicht blijft in transitie. Markttoezichthouders en inspecties opereren in een snel veranderende omgeving die toeneemt in...  Lees meer…

 5. event
  Alle activiteiten

Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare