Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Nieuws

Pluimveeweb: Garantstelling pluimveehouders gevraagd

Tekst:Monique van Loon

De Nederlandse Vakbond van Pluimveehouders (NVP) en LTO Nederland/NOP trekken samen op bij de dagvaarding tegen de NVWA, vanwege haar optreden in de fipronil crisis. NVP roept pluimveehouders op om zich uit solidariteit garant te stellen mochten de financiële middelen niet toereikend zijn.

BarentsKrans Advocaten uit Den Haag verzorgt het juridische deel voor de collectieve dagvaarding van NVWA.

Solidariteit gevraagd
De kosten worden in beginsel gedragen door gedupeerden, al dan niet via hun rechtsbijstandverzekering. Om zeker te zijn dat er voldoende financiële middelen zijn, doet de Nederlandse Vakbond van Pluimveehouders een beroep op alle anderen partijen in de pluimveeketen. Zij vraagt pluimveehouders, dienstverleners,  toeleveranciers en afnemers om zich vanuit solidariteit garant te stellen voor een financiële bijdrage in de kosten van de collectieve dagvaarding tegen de NVWA.

Collectieve dagvaarding
„We verwachten dat de dekking vanuit de rechtsbijstandverzekering van de gedupeerden en eventueel een eenmalige bijdrage van gedupeerden zonder rechtsbijstandverzekering, de collectieve dagvaarding en rechtsgang betaald kan worden. Mocht dit niet het geval zijn, dan wil de NVP zeker zijn van voldoende middelen voor haar aandeel in de kosten,” aldus Iris Odink, penningmeester NVP.

NVP vraagt leden om garant te staan met een vast bedrag. „We zien dat als solidariteitsbijdrage. Op deze garantstelling wordt door NVP alleen aanspraak gemaakt als de dekking van de gedupeerden onvoldoende blijkt te zijn,” zegt Iris Odink.

Verklaring
NVP heeft een verklaring Garantstelling Solidariteitsbijdrage opgesteld. Leden kunnen die opsturen of inscannen en naar info@nvpluimveehouders.nl sturen. Lid worden kan natuurlijk ook.

Lees het hele artikel


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.