Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Nieuws

Nationale Onderwijsgids: 'Onderwijsinspectie gaat niet over inhoud en kwaliteit van examens'

Redactie Nationale Onderwijsgids

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs blijft er bij dat het de rol van de Onderwijsinspectie is om toezicht te houden op de kwaliteit van het functioneren van het CvTE en niet om een oordeel te vellen over de inhoud en kwaliteit van examens. Dat zegt hij in antwoord op vragen van Kamerlid Van den Hul (PvdA) over de Onderwijsinspectie die geen bevoegdheid zou hebben "om toe te zien op de inhoudelijke kwaliteit van examens". 

Van den Hul had deze kwestie aan de orde gesteld vanwege de commotie rond het centrale vwo-examen Frans. Hierbij stonden zowel in het gewone examen als het herexamen verschillende fouten in de antwoordmogelijkheden. Verschillende docenten klaagden daarop bij het CvTE maar hun gelijk haalden ze niet zomaar. Pas na 24 uur gaven ze de fout toe. Dekker geeft aan dat het CvTE procedureel correct heeft gereageerd op de geuite bezwaren ten aanzien van het vwo-examen Frans. “Het CvTE heeft gehandeld conform de lijn die geldt voor docentbetrokkenheid bij de totstandkoming en normering van examens. Deze conclusie heb ik ter kennisgeving aangenomen.”

Van den Hul vindt het vreemd dat het CvTE de enige instantie is die haar eigen werk beoordeelt op validiteit. Ze wil weten wat Dekker daarvan vindt en wat de rol van de Onderwijsinspectie daarin kan zijn. Dekker blijft erbij dat het de rol van de Onderwijsinspectie is om toezicht te houden op de kwaliteit van het functioneren van het CvTE en niet om een oordeel te vellen over de inhoud en kwaliteit van examens. Wel geeft hij aan dat “het CvTE en de inspectie momenteel in gesprek zijn over de aanscherping van het toezichtskader CvTE dat de basis vormt voor de beoordeling van de kwaliteit van het functioneren van het CvTE.” 

Lees het hele artikel


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.