Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Nieuws

TaxiPro: Bios Personenvervoer sluit handhavingsconvenant af met ILT

Bios Personenvervoer heeft een handhavingsconvenant afgesloten met de Inspectiedienst Leefomgeving & Transport (ILT). Het bedrijf heeft aangetoond processen te beheersen die samenhangen met de zaken waarop ILT toeziet. Met het convenant spreken de partijen vertrouwen in elkaar uit, wat onder meer betekent dat ILT geen direct toezicht meer houdt op Bios Personenvervoer.

De processen die het bedrijf heeft aangetoond te beheersen, hebben betrekking op onder neer de naleving van arbeids- en rusttijden. Het gaat in grote lijnen om het zodanig inrichten van een organisatie dat de risico’s op gebrekkige naleving van de regels worden geminimaliseerd of zelfs helemaal verdwijnen.

Met het handhavingsconvenant spreekt ILT het vertrouwen uit dat Bios Personenvervoer zijn zaakjes in dit verband zodanig goed op orde heeft dat er geen direct toezicht meer nodig is. Dit maakt het voor de inspectiedienst ook mogelijk om meer aandacht te besteden aan partijen in wie dag vertrouwen we er (nog) niet is.

Onderscheiden

“Het afsluiten van een handhavingsconvenant is niet verplicht”, schrijft Bios Personenvervoer in een toelichting. “Niet alle ondernemingen willen en/of kunnen bovendien aan de criteria voldoen. Maar het is dus wel een mooie kans om je mee te onderscheiden. Een taxibedrijf dat ‘op’ wil voor het handhavingsconvenant spreekt met ILT een traject af. Hierin staat een self-assessment centraal met audits en verbetertrajecten. Eenmaal aanbeland op het gewenste kwaliteitsniveau heeft Bios Personenvervoer bij ILT een verzoek ingediend om de wijze van toezicht te regelen in een handhavingsconvenant.”

Dat verzoek is dus gehonoreerd. Het convenant geldt voor een periode van twee jaar. Tegen het einde van die looptijd wordt er geëvalueerd en mogelijk verlengd. Beide partijen hebben een inspanningsverplichting om de gemaakte afspraken na te leven.

Lees het hele artikel


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.