Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Nieuws

Nieuwe Oogst: Dagvaarding NVWA kwestie van enkele weken

LTO Nederland verwacht over enkele weken een dagvaarding tegen de NVWA rond te hebben. Centraal daarin staat het feit dat de NVWA heeft nagelaten om de sector te waarschuwen toen in november 2016 bekend was dat fipronil werd gebruikt.

'Als sector hadden wij erop kunnen anticiperen en die kans is ons nu onthouden,' legt Eric Hubers, voorzitter vakgroep Pluimveehouderij van LTO Nederland/NOP, uit. De conclusie van de vakgroep is dat de NVWA tekort schoot in het bewaken van de voedselveiligheid.

De dienst heeft de afgelopen maanden veel steken heeft laten vallen waardoor de pluimveesector onnodig en disproportioneel veel schade heeft geleden. De procedure gaat in eerste instantie over de schuldvraag. Pas na een rechterlijke uitspraak daarover komt een eventuele schadeclaim aan de orde.

Hard werken

'Op dit moment wordt enorm hard gewerkt om binnen enkele weken de dagvaarding te kunnen afronden,' zegt Hubers. LTO Nederland/NOP heeft het initiatief in de dagvaarding tegen de NVWA en trekt daarin samen op met de Nederlandse Vakbond van Pluimveehouders (NVP).


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.