Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Nieuws

Oratie Vide hoogleraar mw. prof.mr.dr. F. de Vries: Draagt transparantie bij aan het vertrouwen in de toezichthouder?


Femke de Vries
Femke de Vries

Leidt transparantie tot meer vertrouwen in de toezichthouder?

Regelmatig leiden incidenten in het toezicht tot de roep om meer transparantie of de aanbeveling om de wettelijke mogelijkheden voor het delen van informatie over toezicht te vergroten. Toezichthouders in Nederland zetten zich de laatste jaren massaal in om de kennis over hun werk en hun organisatie in de buitenwereld te vergroten. Toezicht houden achter de schermen is uit de tijd. Transparantie lijkt een noodzakelijke voorwaarde te zijn geworden voor goed toezicht. Toezichthouders zetten het bekend maken van toezichtresultaten in als instrument om hun doelen te bereiken en het functioneren van toezichthouders wordt publiekelijk geëvalueerd.

De veronderstelling lijkt vaak te zijn dat het vertrouwen in de toezichthouder gebaat is bij een zo groot mogelijke transparantie. Vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor het effectief functioneren van overheidsinstanties, waaronder toezichthouders. Femke de Vries betoogt in haar oratie dat de inzet van transparantie door toezichthouders nog veel op intuïtie is gebaseerd.

Transparantie heeft in relatie tot toezicht echter vele gezichten. Het effect van transparantie op het vertrouwen in de toezichthouder kan variëren en is afhankelijk van verschillende factoren. Transparantie kan bijdragen aan het vertrouwen in toezicht en in de toezichthouder, maar kan dat vertrouwen ook schaden. Er is daarom aanleiding om het effect van transparantie op het vertrouwen in de toezichthouder wetenschappelijk te onderzoeken. Daardoor kunnen toezichthouders transparantie beter in zetten en beoordelen hoe transparantie kan bijdragen aan vertrouwen in het toezicht.

Wetgeving en beleid ten aanzien van openbaarmaking verschilt tussen toezichthouders. Dat kan ertoe leiden dat bij het publiek verkeerde verwachtingen ontstaan over de mate van transparantie die een toezichthouder kan bieden. Verkeerde verwachtingen kunnen het vertrouwen in het toezicht schaden. Daarom doen toezichthouders er ook goed aan om duidelijk te maken hoe zij invulling geven aan het begrip transparantie.

Klik hier voor de volledige rede uitgesproken in verkorte vorm door Femke de Vries op 29 maart 2016

Curriculum Vitae

Femke de Vries is sinds 1 maart 2015 bijzonder hoogleraar Toezicht vanwege VIDE, de vereniging van toezichthouders en evaluatoren (videnet.nl). Zij maakt deel uit van de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde. De Vries is sinds 1 oktober 2015  lid van het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten. Daarvoor werkte zij onder meer voor De Nederlandsche Bank in verschillende toezichtfuncties. De Vries studeerde Beleid en Bestuur in internationale organisaties aan de RUG en Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit. Zij promoveerde in 2003 op het gebruik van de bestuurlijke boete in de douanewetgeving.


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.