Vide Jubilieumcongres

Op 11 november jl. zou het Vide Jubileumcongres plaats hebben gevonden. Tot onze grote spijt hebben wij het congres moeten uitstellen door de snel verslechterende situatie rond Corona. Naast de volksgezondheid heeft ook de wil om een volwaardig jubileumcongres van onze mooie beroepsvereniging neer te zetten een belangrijke rol gespeeld bij deze moeilijke beslissing.

Van uitstel komt geen afstel: u wordt zo snel als mogelijk geïnformeerd over de nieuwe datum.

25 november Online bijeenkomst Vide Gedragsnetwerk - Stimulerend toezicht: de winnaar van de innovatieprijs Handhaving en Innovatie

Axel Roeten van de omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek zal over zijn prijswinnende project Stimulerend Toezicht vertellen. Bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas per jaar gebruiken, zijn sinds 2019 verplicht hun energieverbruik te rapporteren en energiebesparende maatregelen te treffen. De omgevingsdiensten houden hier toezicht op. Met de methode ‘Stimulerend Toezicht’ hebben zij een manier gevonden om ondernemers te helpen energie te besparen.

Axel zal vertellen over hoe Stimulerend Toezicht werkt, hoe het data-systeem eruit ziet en hoe het toezicht en handhaving eromheen is georganiseerd. 

Voor meer informatie en om u aan te kunnen melden, klik op deze link.

29 november Online bijeenkomst Vide Evaluatorennetwerk: Beleid dat werkt: stand van zaken bij de Rijksoverheid

Al heel lang zet de rijksoverheid in op verbetering van de resultaten van beleid. Belastinggeld moet ten slotte zo effectief en efficiënt mogelijk besteed worden. Bovendien heeft de Kamer, om haar controlerende rol te kunnen uitoefenen, inzicht nodig in wat het geld oplevert. Een nieuwe kabinetsperiode breekt aan. We maken in deze bijeenkomst van het evaluatorennetwerk daarom de stand op.

Voor meer informatie en om u aan te kunnen melden, klik op deze link.

Toezicht in Transitie 2021 - Next level toezicht in de praktijk - HCB Seminarreeks

In deze geheel nieuwe editie van de HCB Seminarreeks Toezicht in Transitie zoomen zij vanaf 3 december 2021 nader in op Next Level toezicht in de praktijk. 

Vier experts bespreken met u de theorie en de praktijk van:

  • Wat verstaan we onder Next Level toezicht? 
  • Waarom is begrip van de context belangrijk
  • Wat betekent Next Level toezicht in de praktijk?
  • Welke eisen stelt het aan de toezichthouder?
  • Hoe werken houding, gedrag en cultuur in op naleving?
  • Reflectief toezicht; verbeteren van het stelsel en versterken van het leervermogen
  • Met ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk gaat u aan de slag met deze actuele thema’s.

Voor meer informatie en om u aan te kunnen melden, klik op deze link.

 

Vide

Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact treden met beroepsgenoten. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.  
 
       

Adres

Bezoekadres:
Ambachtsstraat 15
3861 RH NIJKERK

Telefoon

Tel. 033-247 34 61
Fax. 033-246 04 70
secretariaat@videnet.nl

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.
Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare