Vide Jubileumcongres 2021 "Tussen harde handhaving en zachte nudge"

Dit keer met een extra feestelijk tintje: Vide bestaat 20 jaar! 

Het jubileumcongres behandelt de slingerbeweging die er is in toezichtland tussen - de roep om - hard optreden en ‘zachte nudges’. In het congres staan we stil bij de overwegingen voor de keuze in toezichtaanpak, de dilemma’s die zich voordoen en de effectiviteit van de gekozen aanpak. Daarbij reflecteren we op de belangrijkste thema’s en pleidooien van ’20 jaar Vide’ als beroepsvereniging.

Het programma kent twee delen: een werkbezoek in de ochtend en een plenair deel in de middag. U kunt zich voor één of voor beide delen van het programma opgeven. Voor meer informatie en om u aan te kunnen melden, klik op deze link

30 September online bijeenkomst "Betere internationale criteria voor betere evaluaties!" Vide Evaluatoren Netwerk

De OESO criteria voor evaluatie zijn recent vernieuwd en in het Nederlands vertaald. In eerste instantie ontwikkeld voor de evaluatiepraktijk in de ontwikkelingssamenwerking zijn de criteria in veel landen uitgegroeid tot richtinggevende principes voor evaluaties op veel meer beleidsgebieden en bieden zo een internationale taal voor evaluatie.  Onder voorzitterschap van de nieuwe directeur van de IOB (en tevens voorzitter Vide), Peter van der Knaap, staan we in de bijeenkomst bij een aantal zaken stil. 

Voor meer informatie en om u aan te kunnen melden, klik op deze link

28 Oktober online bijeenkomst "Toezicht in het sociaal domein: waar staan we?" Vide Academisch Netwerk

In augustus verscheen het themanummer ‘Toezicht in het sociaal domein’ van het Tijdschrift voor toezicht. In dat themanummer wordt de balans opgemaakt van het toezicht in het sociaal domein. Waar staan we sinds de decentralisaties vanaf 2015? 

Voor meer informatie en om u aan te kunnen melden, klik op deze link

Innovatie voor Datagedreven Beleidsonderzoek

De aankomende Leergang Beleidsonderzoek van ScienceWorks op 4, 11 & 18 november richt zich op nieuwe methoden en data-technieken voor het inhoudelijk onderbouwen van beleid. Deelname is zowel op fysieke als virtuele wijze mogelijk. Het volledige trainingsprogramma kunt u vinden op de cursuswebsite.

Leden van Vide krijgen via het online registratieformulier een korting van €200,- voor deelname aan deze leergang

 

Vide

Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact treden met beroepsgenoten. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.  
 
       

Adres

Bezoekadres:
Ambachtsstraat 15
3861 RH NIJKERK

Telefoon

Tel. 033-247 34 61
Fax. 033-246 04 70
secretariaat@videnet.nl

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.
Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare