20 april Vide Online bijeenkomst Gedragsnetwerk Mystery-shop onderzoek effect bankierseed bij financieel advies

Het VIDE-Gedragsnetwerk organiseert een digitale bijeenkomst waarin de heer Utz Weitzel (UvA) een inleiding zal houden over zijn onderzoek naar de werking van de ‘bankierseed’ bij het verstrekken van financieel advies.  Voor meer informatie en om u aan te kunnen melden, klik op deze link

14 juni Online bijeenkomst Vide Academisch netwerk "Nut en noodzaak van toezicht op algoritmen en AI": praktische handvaten en consequenties voor de professionaliteit van de inspecteur

In deze bijeenkomst presenteren Petra Helwig (Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed) en Frans van Bruggen (NZa) hun publicaties over nut en noodzaak van toezicht op algoritmen en AI, en praktische handvaten daarvoor. In de discussie gaan we in op de betekenis voor de professionaliteit van, en rol van de inspecteur.

Voor meer informatie en om u aan te kunnen melden, klik op deze link

Toezicht in Transitie 2021 - Trends in Toezicht & Tips voor het nieuwe kabinet

Politieke partijen willen meer overheidsregie, meer regels en meer toezicht. Kabinet en parlement willen meer aandacht voor uitvoering en meer menselijke maat in de dienstverlening. Wat betekenen de huidige ontwikkelingen voor het toezicht? Deze vraag staat centraal tijdens het nieuwe HCB Seminar ‘Toezicht in Transitie 2021 – Trends in Toezicht & Tips voor het nieuwe kabinet’ op 17 mei a.s. Meer informatie op de site van HCB.

Vide leden krijgen een aantrekkelijke korting.

 

Vide

Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact treden met beroepsgenoten. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.  
 
       

Adres

Bezoekadres:
Ambachtsstraat 15
3861 RH NIJKERK

Telefoon

Tel. 033-247 34 61
Fax. 033-246 04 70
secretariaat@videnet.nl

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.
Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare