Nieuwe column Dick Ruimschotel online! Met de beste wensen voor 2020 vrijheid gelijkheid en broederschap!

U heeft ze vast ook ontvangen en verstuurd; heilswensen voor het nieuwe jaar 2020. Vaak kort in de vorm van ‘mooi’, ‘goed’ ‘beter’ ‘best’; zoals in ‘beste wensen’ of ‘een mooi jaar gewenst’. Ook open formuleringen worden gebruikt ‘dat in 2020 al je wensen uitkomen!’; de inhoud van wat je wenst maak je hiermee afhankelijk van wat de ander wenst. Maar vaak ook wenst men elkaar een duidelijke waarde: geluk, succes, gezondheid, vrede of voorspoed in het nieuwe jaar. 

Klik hier om de column verder te lezen.

Vide Nieuwjaarsbijeenkomst

Op donderdag 23 januari 2020 begroeten wij u graag op onze traditionele nieuwjaars-bijeenkomst. Merel van Vroonhoven zal ingaan op haar ervaringen in het toezicht in de afgelopen jaren, als voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, en de vele reacties op haar overstap naar een rol als leerkracht in bijzonder onderwijs. De middag start om 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur) en wordt om 18.00 uur afgesloten. Wij verwelkomen u graag in de Glazenzaal te Den Haag, 

De invulling van deze middag kunt u zien op onze activiteitenoverzicht op onze site. Aanmelden voor de nieuwsjaarsbijeenkomst kan via een e-mail naar secretariaat@videnet.nl

Algemene Ledenvergadering (online)

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering welke via ZOOM Video Conferencing gehouden zal worden. (online vergaderen)

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen we kort terugkijken op hetgeen wat bereikt is in het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar de plannen en de bijbehorende begroting voor het komende jaar.

U bent van harte welkom om dit samen, digitaal, met ons te doen. De ALV start om 11.00 uur en duurt tot 12.00 uur.

Voor meer informatie en om je aan te kunnen melden, klik op deze link.

27 februari Bijeenkomst Reflecteren op de staat van het toezicht 2e editie: Governancebenadering

Beroepsvereniging Vide en samenwerkingsverband Inspectieraad / AvT nodigen u uit om voor de tweede keer in gesprek te gaan over Reflecties op de staat van het toezicht en wat dat betekent voor de praktijk en toekomst. Op 27 februari van 14:30 tot 16:30 bent u welkom in de tuinzaal van De Zilveren Vosch in Utrecht. 

Voor meer informatie en om je aan te kunnen melden, klik op deze link.

20 februari Symposium ‘Kracht en Tegenkracht’

'Kracht en Tegenkracht'. Zo heet het rapport dat de Autoriteit woningcorporaties (Aw) eind september publiceerde. Het resultaat van een zoektocht naar mogelijke risico's bij lang zittende bestuurders. Uit het onderzoek blijkt dat niet de zittingsduur bepalend is maar de mate van tegenkracht uitgeoefend door zijn/haar omgeving. Het rapport introduceert een nieuw woord: 'paradigmaverkleving'. 

Voor meer informatie en om je aan te kunnen melden, klik op deze link.

 

Vide

Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact treden met beroepsgenoten. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.  
       

Adres

Bezoekadres:
Ambachtsstraat 15
3861 RH NIJKERK

Telefoon

Tel. 033-247 34 61
Fax. 033-246 04 70
secretariaat@videnet.nl

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.
Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare