5 november bijeenkomst reflecteren op de staat van het toezicht

Beroepsvereniging Vide en samenwerkingsverband Inspectieraad / AvT nodigen u uit om in gesprek te gaan over de staat van het toezicht  en wat dat betekent voor praktijk en toekomst. 

Met maximaal 25 andere professionals in het toezicht en met de auteurs van het thema ‘Opbrengsten in kaart’ (zie Reflecties op de staat van het toezicht). Peter Veld en Peter van der Knaap zijn aanwezig om te reageren op uw reflecties over het onderwerp.

De auteurs breken een lans voor het evalueren en meten van de opbrengsten van toezicht. Peter Veld verbindt die oproep aan de strategische opgave van een inspectie: stel vast welke effecten je hoopt te bereiken, weeg expliciet af welke middelen je op welke manier het slimste in kan zetten, monitor wat er gebeurt en verantwoord je publiekelijk over je handelen. Peter van der Knaap laat zien dat de opbrengst van risicogericht toezicht vooral uit preventie bestaat en dat dat lastig zichtbaar te maken is. Maar ‘noblesse oblige’ en als een toezichthouder daadwerkelijk onafhankelijk wil zijn, moet hij ook duidelijk maken op welke manier hij het algemeen belang dient. Van der Knaap laat zien hoe dat kan.

Het denken over toezicht en hoe het beter kan staat nooit stil. Hoewel zij hun hoofdstuk aan de start van de bijeenkomst kort zullen toelichten, is het goed als u de bijdragen van Veld en van der Knaap in het boek Reflecties op de staat van het toezicht alvast leest (leestip!). Tijdens de bijeenkomst zal aan alle deelnemers gevraagd worden om hun visie op het thema. Hoe gaat uw eigen organisatie er mee om? Welke knelpunten, moeilijkheden of bezwaren ziet u? Kent u goeie voorbeelden? Wanneer bent u tevreden met de aanpak van uzelf en uw collega’s?

Bovendien voeren we een debat rond lastige dilemma’s die steeds weer opduiken als toezichthouders hun opbrengsten in kaart willen brengen.

Aanmelden kan op het netwerk publiek toezicht, of (voor niet-ambtenaren) door een mail te sturen aan secretariaat@videnet.nl

Datum: dinsdag 5 november 2019
Aanvang: 14.30 - 17.00 uur
Locatie: De tuinzaal van De Zilveren Vosch in Utrecht. 
Kosten: er zijn aan deze bijeenkomst geen kosten verbonden

7 november in-house bijeenkomst Jong Vide – Datagedreven toezicht

Als toezichthouder bewaakt de NVWA onder andere de veiligheid van voedsel en consumenten-producten, het dierenwelzijn en de gezondheid van dieren en planten. Daarvoor is een goede informatiepositie, en daarmee data, van groot belang.

 

Tijdens de bijeenkomst hoor je op welke wijze de NVWA datagedreven werken organiseert, benut en in praktijk toepast om maatschappelijke impact te creëren. Daarbij wordt nader ingegaan op data science en data management én worden er een aantal data science casussen gepresenteerd.Heb jij belangstelling voor de bijeenkomst? Geef je dan uiterlijk 28 oktober 2019 op via jongvide@videnet.nl

Datum: donderdag 7 november 2019
Aanvang: 15.00 - 17.30 uur inclusief borrel
Locatie:  NVWA Utrecht, specifieke locatie volgt nog
Kosten: er zijn aan deze bijeenkomst geen kosten verbonden

Nieuwe column Dick Ruimschotel online

De nieuwste column van onze vaste columnist Dick Ruimschotel staat online! Innoveren of achteruitgaan? Een reflectie op een Vide-bijeenkomst

Wie stilstaat, gaat achteruit, zegt het gezegde. Beetje merkwaardig, want om stil te staan, moet je dus vooruit gaan. Tegenwoordig kun je niet genoeg vooruitgaan of vernieuwen, zeg maar innoveren. Innoveren moet. Innovatie is voor veel bedrijfstakken meer dan een mode...

Klik hier om de column verder te lezen.

Leergang beleidsonderzoek

Er bestaat een groeiende behoefte bij de overheid om de evaluatie van beleid meer te integreren met de beleidsontwikkeling. Evaluatie heeft nu nog vooral het imago van verantwoording en afrekening. Door beleidsevaluatie eerder toe te passen in het stadium van de beleidscyclus kan het van meerwaarde zijn om de effectiviteit van nieuw beleid niet alleen beter vast te stellen maar zelfs te stimuleren. Hierdoor kan de onderzoeker op een positievere wijze betrokken worden bij de inrichting van het nieuwe beleid als het gaat om niet alleen het vaststellen van de gewenste (tussentijdse) resultaten maar ook op het stimuleren van een positieve uitkomst ervan.

Een vorm van ex-ante evaluatie doormiddel van het vooraf vaststellen van evaluatiemomenten zal het inzicht in de effectiviteit van nieuwe beleidsinitiatieven versterken. De rol en betrokkenheid van onderzoekers in de beleidscyclus wordt op deze manier versterkt. Door de toepassing van nieuwe technieken bestaan er zelfs mogelijkheden om ook real-time vast te stellen wat de effecten van nieuwe beleidsinitiatieven zijn.

Met deze leergang wil ScienceWorks aandacht geven aan het proces en de nieuwste methoden om door innovatieve evaluatie zowel meer kwaliteit als effectiviteit aan beleid te verbinden. Voor meer informatie en aanmelden voor deze leergang kunt u terecht op onze website. Leden van VIDE kunnen zich met €200,- korting aanmelden door de code VIDE/LBO19 in te vullen op de registratiepagina .

 

 

Vide

Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact treden met beroepsgenoten. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.  
 
       

Adres

Bezoekadres:
Ambachtsstraat 15
3861 RH NIJKERK

Telefoon

Tel. 033-247 34 61
Fax. 033-246 04 70
secretariaat@videnet.nl

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.
Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare