Jaarcongres 2019 Onafhankelijkheid in toezicht en evaluaties”

Op donderdag 6 juni aanstaande vindt het Vide Jaarcongres 2019 plaats. Tijdens dit congres wordt het thema onafhankelijkheid vanuit verschillende perspectieven belicht. Voor toezichthouders en evaluatoren is het belangrijk dat zij hun werk onafhankelijk kunnen doen. Het thema onafhankelijkheid wordt vanuit verschillende perspectieven belicht tijdens dit congres. Er zijn plenaire presentaties van Frans Leeuw (Hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht), Ronnie van Diemen (Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd) en Marjolein van Asselt (Raadslid van de Onderzoeksraad voor de veiligheid).

Uiteraard zijn er ook weer een aantal praktische workshops over het onderwerp onafhankelijkheid in toezicht en evaluatie. Naast de inhoud is er zoals altijd, royaal gelegenheid om te netwerken met collega’s uit het netwerk van toezichthouders en evaluatoren.

Graag verwelkomen wij u in Utrecht. 

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op onze website

15 mei 2019 Vide bijeenkomst Nieuwste Wetenschappelijke inzichten over toezicht

Benieuwd naar de nieuwste wetenschappelijke inzichten over toezicht? In 1 avond wordt u bijgepraat door de winnaars van de VIDE-publicatieprijs. Deze avond vindt plaats op woensdag 15 mei, van 17.00 - 19.30 uur. We hopen u dan te mogen ontvangen.

De bijeenkomst is open en speciale bijeenkomst van het Academisch Netwerk Toezicht van VIDE. U hoeft hiervoor geen onderzoeker te zijn en ook geen lid te zijn van dit netwerk. De presentaties zijn toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in toezicht en wetenschap.

Datum: 15 mei 2019
Tijdstip: 17.00 uur - 19.30 uur
Locatie: Barbeton, Pythagoraslaan 101, 3584 BB Utrecht
Aanmelden: via een mail naar secretariaat@videnet.nl 
Kosten: er zijn aan deze bijeenkomst geen kosten verbonden

20 juni 2019 ScienceWorls Congres "Vormgeving van bewezen effectieve beleidsinterventies"

ScienceWorks organiseert in samenwerking met het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden het congres "Vormgeving van bewezen effectieve beleidsinterventies"

De opkomst van 'Big Data Analytics', de toename van gerichte gedragsexperimenten en de Rijksbrede ambities om door middel van structurele evaluatie meer diepgaand inzicht te ontwikkelen voor effectiviteit van beleid zijn drie belangrijke ontwikkelingen die de urgentie en actualiteit van het congres veroorzaken.

Het onderbouwen van beleid met kennis staat weer in het centrum van de belangstelling. Recente incidenten hebben dit debat op scherp gesteld. Daarom zal het Kennis & Beleid Congres 2019 dit jaar vooral praktisch van aard zijn. Het congres richt zich op de vormgeving en het gebruik van concreet aantoonbaar bewijs voor effectieve beleidsinterventies. Effectief beleid door de ontwikkeling en het gebruik van: data en databanken, experimenten en evaluatie.

Het congres zal worden voorgezeten door Peter van der Knaap, voorzitter Vide en Directeur-bestuurder SWOV. 

VIDE is een van de samenwerkende partners. VIDE leden kunnen deelnemen tegen gereduceerd tarief met de kortingscode VIDE1910.

Meer informatie en registratie klik hier

 

Vide

Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact treden met beroepsgenoten. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.  
 
       

Adres

Bezoekadres:
Ambachtsstraat 15
3861 RH NIJKERK

Telefoon

Tel. 033-247 34 61
Fax. 033-246 04 70
secretariaat@videnet.nl

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.
Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare