09-04-2019 Vide startbijeenkomst “Netwerk Gedragsinzichten in toezicht”

Vide wil de komende jaren meer gaan inzetten op netwerken rond inhoudelijke thema’s. Eén van de gekozen thema’s is “Gedragsinzichten in toezicht”. Doel van het netwerk is om toezichthouders en inspecties bij elkaar brengen en dit uitbouwen tot een bestendig netwerk van deskundigen. Het toezicht van de deelnemende organisaties kan worden versterkt door regelmatig kennis uit te wisselen, en generieke te lessen halen uit onderzoeken naar gedragseffecten van de verschillende toezichthouders en inspecties. Lees meer >>

Datum: 9 april 2019
Tijdstip: 15.00 uur - 17.00 uur
Locatie: NZa, Newtonlaan 1 te Utrecht
Aanmelden: uiterlijk 3 april, via een mail naar secretariaat@videnet.nl 
Kosten: er zijn aan deze bijeenkomst geen kosten verbonden

06-06-2019 Vide Jaarcongres 2019 "Onafhankelijkheid in toezicht en evaluaties"

Op donderdag 6 juni aanstaande vindt het Vide Jaarcongres 2019 plaats. Thema van het jaarcongres is "Onafhankelijkheid in toezicht en evaluaties".

Voor toezichthouders en evaluatoren is het belangrijk dat zij hun werk onafhankelijk kunnen doen. Maar wat is er voor nodig om die onafhankelijkheid te borgen ? Hoe zorg je dat je onafhankelijk je werk doet, terwijl er allerlei verwachtingen zijn en soms ook druk wordt uitgeoefend, vanuit de politiek, professionals, media en burgers? Betekent onafhankelijkheid vooral afstand bewaren of kun je vanuit een onafhankelijke positie toch goed voeling houden met stakeholders zoals beleidsmakers, onder toezichtgestelden en belangengroepen zodat je het ivoren toren effect voorkomt? En in hoeverre is onafhankelijkheid van belang voor de zeggingskracht van het toezicht, voor de kwaliteit van het onderzoek, of voor het vertrouwen in de 'overheid'? Lees meer >>

Datum: 6 juni 2019
Tijdstip: 10.00 uur (09.30 uur ontvangst) - 17.00 uur 
Locatie: Bar Beton Rijnsweerd, Pythagoraslaan 101, 3584 BB Utrecht
Kosten: € 100,- voor individuele leden van Vide of medewerkers van een institutionele organisatie van Vide, € 150,- voor niet-leden

Klik hier voor het complete overzicht van de workshops en om u aan te melden

ScienceWorks leergang "Datagedreven werken binnen de overheid"

Dit voorjaar organiseert ScienceWorks haar jaarlijkse leergang ‘datagedreven werken binnen de overheid’, waarbij er gedurende drie dagen aandacht besteedt zal worden aan hoe data kan bijdragen aan de ontwikkeling en effectiviteit van beleid. De leergang zal plaatsvinden op 5, 12 en 17 april te Den Haag. Lees meer >>

Vide-leden krijgen een korting van 200 euro (excl. 21% BTW). Neem contact op met het Vide secretariaat voor de kortingscode.
 
Klik hier voor het programma en alle sprekers van deze leergang.

 

Vide

Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact treden met beroepsgenoten. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.  
       

Adres

Bezoekadres:
Ambachtsstraat 15
3861 RH NIJKERK

Telefoon

Tel. 033-247 34 61
Fax. 033-246 04 70
secretariaat@videnet.nl

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.
Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare