12-12-2018 Kick-off bijeenkomst Jong Vide

Voor de zomervakantie is Jong Vide gestart. Op woensdag 12 december aanstaande vindt de eerste kick-off bijeenkomst plaats. 

Het belangrijkste doel van deze bijeenkomst kick-off is om geïnteresseerden kennis te maken en te informeren over de stappen die we tot nu toe hebben gezet. We zullen daarbij ons plan presenteren voor de eerste Jong Vide-activiteit. Lees meer >>

Datum: woensdag 12 december 2018
Aanvang: 15.00 - 18.00 uur
Locatie: Agentschap Telecom - Piet Mondriaanplein 41 te Amersfoort
Aanmelden: uiterlijk 3 december, via een mail naar secretariaat@videnet.nl
Kosten: er zijn aan deze bijeenkomst geen kosten verbonden

13-12-2018 Vide bijeenkomst Evaluatorennetwerk 

"De onafhankelijke deskundige bij beleidsdoorlichtingen - uitdagingen en oplossingen?"

De Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek verplicht bij elke beleidsdoorlichting een onafhankelijke deskundige te betrekken. Welk profiel deze onafhankelijke deskundige heeft (methodologisch dan wel inhoudelijk expert), wanneer deze betrokken wordt, en hoe deze rol als ‘onafhankelijke’ wordt ingevuld varieert over beleidsdoorlichtingen heen. In deze sessie willen we stilstaan bij de uitdagingen waarmee zowel beleidswerkers/opdrachtgevers als deskundigen te maken krijgen bij het bewaken van de onafhankelijkheid en het borgen van de kwaliteit van de beleidsdoorlichting. Lees meer >>

Datum: donderdag 13 december 2018
Aanvang: 15.00 - 17.00 uur (aansluitend een borrel)
Locatie: Ministerie van Financiën, Korte Voorhout 1 te Den Haag, Rembrandtzaal
Aanmelden: via een mail naar secretariaat@videnet.nl  
Kosten: er zijn aan deze bijeenkomsten geen kosten verbonden

17-01-2019 Vide Nieuwjaarsbijeenkomst


Op donderdag 17 januari 2019 begroeten wij u graag op onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen zal ingaan op het burgerperspectief en toezicht. De middag start om 16.30 uur (inloop vanaf 16.00 uur) en wordt om 18.00 uur afgesloten met een borrel.

Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie vindt de ALV plaats. Ook hier bent u uiteraard van harte welkom. Lees meer >>

Datum: donderdag 17 januari 2019
Tijdstip: 16.30 uur -19.00 uur (ontvangst vanaf 16.00 uur)
Locatie: Hotel Babylon, Bezuidenhoutseweg 53 te Den Haag
Kosten: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden
Aanmelden: voor dinsdag 15 januari a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl

 

Vide

Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact treden met beroepsgenoten. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.  
 
       

Adres

Bezoekadres:
Ambachtsstraat 15
3861 RH NIJKERK

Telefoon

Tel. 033-247 34 61
Fax. 033-246 04 70
secretariaat@videnet.nl

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.
Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare