19/4 Jaarcongres Vide “Technologie en toezicht, toezicht op technologie”. Heeft u zich al opgegeven?

Hoe verandert technologie ons werk en wat vraagt dat van de toezichthouder?

Op 19 april 2018 vindt het jaarlijkse congres van Vide, de beroepsvereniging van toezichthouders plaats. Dit jaar draait het congres om het thema Technologie en Toezicht. Technologie biedt steeds meer mogelijkheden en verandert onze wereld razendsnel. Hierdoor verplaatsen toezichtstaken zich naar een ander niveau. Wij gaan zelf steeds meer technologie gebruiken in ons toezicht en tegelijkertijd worden we ook voor dilemma’s gesteld bij het toezicht dat we houden door de technologische toepassingen van degene op wie we toezicht houden. Bijvoorbeeld het gebruik van robots in de zorg die opereren of worden ingezet bij huishoudelijke taken. 
      
Ruud Veltenaar, filosoof, internationaal TEDx-spreker, trendwatcher en bijzonder hoogleraar, opent de dag met een kijkje in de toekomst. In de middag is de afsluiting voor Carlo van de Weijer, hoogleraar mobiliteit in Eindhoven. Hij weet als geen ander hoe bedrijven zich staande houden in uitdagende tijden van innovaties. Lees meer>>

Klik hier om de flyer te downloaden

Klik hier om aan te melden

Programma
09.30 uur Inloop en ontvangst
10.00 uur Welkom en opening congres door Ruud Veltenaar
11.30 - 15.30 uur workshops (2 rondes)
17.00 uur Borrel en netwerkmoment
 
Locatie
High Tech Campus Eindhoven
High Tech Campus 1, The Strip
5656 AE Eindhoven
Klik hier voor een routebeschrijving

17/5 Vide bijeenkomst "Effecten van Toezicht"

Hoe evalueer je de effectiviteit van toezicht en wat zijn de uitdagingen?

Deze bijeenkomst is georganiseerd door Vide in samenwerking met het Vide-evaluatorennetwerk.

Als toezichthouder wil je weten of je toezichtwerkzaamheden effect hebben:
-          Verbetert het gedrag van actoren in het veld door je toezichtactiviteiten?
-          Welke toezichtactiviteiten dragen het meeste bij aan het gewenste gedrag?
-          Onder welke omstandigheden werken specifieke handhavingsinstrumenten? 
-          Wat zijn (ongewenste) neveneffecten van toezicht?
-          Wat zijn andere factoren, buiten het toezicht, die een rol spelen?
 
Over deze en andere vragen is al veel geschreven en gediscussieerd. Maar de vragen zijn onverminderd van groot belang en raken de essentie van het toezichtwerk!
In deze Vide-bijeenkomst gaan we in op de (on)mogelijkheden om door evaluatieonderzoek de effecten van toezicht vast te stellen. Lees meer >>
 
Datum: donderdag 17 mei 2018
Aanvang: 15.00 - 17.00 uur (inloop vanaf 14.45 uur)
Locatie: Utrecht Centrum (exacte locatie wordt z.s.m. bekend gemaakt)
Aanmelden: via een mail naar secretariaat@videnet.nl
Kosten: er zijn aan deze bijeenkomsten geen kosten verbonden

Na afloop is er gelegenheid tot napraten met een borrel.

14/6 Vide bijeenkomst "Veiligheid, verantwoordelijkheid en de rol van toezicht" 

Het borgen van onze veiligheid is een klassieke kerntaak van de overheid, zo heet het. Maar wat betekent dit in tijden waarin we praten over netwerken, governance, participatie en co-productie? Vooral na incidenten placht men nog wel terug te grijpen naar de idee van de centraal verantwoordelijke overheid. Hoe gaan overheid en burgers met deze ambivalentie om? Dit was het onderwerp van een speciaal themanummer van het tijdschrift Bestuurskunde. Verschillende auteurs lieten hun licht schijnen op deze materie.

Willem-Jan Kortleven signaleert een trend om professionals strafrechtelijk aan te spreken om hen ‘boete te laten doen’ na incidenten en ongevallen. Roel Pieterman verdiept zich in de rol van de overheid indien de burger zijn eigen gevaar kan vormen, zoals bij een (vermeend) ongezonde levensstijl. Dick Ruimschotel buigt zich over het begrip ‘stelselverantwoordelijkheid’ in het verkeer en beschrijft een decentrale wijze waarop aan stelselverantwoordelijkheid vorm kan worden gegeven. Lees meer >>

 

 

 

 

 

Datum: donderdag 14 juni 2018
Aanvang: 15.00 - 17.00 uur (inloop vanaf 14.45 uur)
Locatie: SWOV, Bezuidenhoutseweg 62 te Den Haag
Aanmelden: via een mail naar secretariaat@videnet.nl
Kosten: er zijn aan deze bijeenkomsten geen kosten verbonden 

HCB Seminarreeks ‘Toezicht in Transitie 2018 - Toezicht met gezag, gezag met toezicht’

16 mei, 23 mei, 30 mei en 6 juni 2018, Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag

13.30 – 17.00 uur met lunch vanaf 12.30 uur

Met Paul van Dijk (zelfstandig adviseur), Meike Bokhorst (Universiteit van Utrecht),
Prof. Adrienne de Moor-Van Vugt (Universiteit van Amsterdam), Adriaan Denkers (zelfstandig onderzoeker) en Haiko van der Voort (TU Delft)

Om naleving te stimuleren en gedrag te beïnvloeden, om risico’s te verminderen en werkelijk effectief te zijn, dient de toezichthouder gezag op te bouwen en uit te stralen. Maar wat is gezag voor een moderne toezichthouder of inspectie? Wat zijn de determinanten ervan en hoe kun je daar professioneel mee omgaan, juist in deze dynamische tijd? Lees meer >>

 

Vide

Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact treden met beroepsgenoten. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.  
       

Adres

Bezoekadres:
Ambachtsstraat 15
3861 RH NIJKERK

Telefoon

Tel. 033-247 34 61
Fax. 033-246 04 70
secretariaat@videnet.nl

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.
Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare