13/3 Vide Evaluatorennetwerk ""Outcome Mapping en Outcome Harvesting"

Meer zicht op effecten van beleid?

Outcome mapping en Outcome harvesting zijn twee participatieve evaluatiemethodes gericht op het verwerven van inzicht in de outcome van beleid en programma’s, in het bijzonder in onoverzichtelijke en complexe situaties. Tot nog toe worden de methodes vooral ingezet op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, maar ze zijn zeker ook op andere beleidsterreinen bruikbaar.

Om deze methodes nader te verkennen organiseert het Evaluatorennetwerk op 13 maart 2018 een bijeenkomst over Outcome mapping en Outcome harvesting. Goele Scheers en Steff Deprez verzorgen hierover een introductie.

Wendy Asbeek Brusse (directeur IOB) en Odette van de Riet (Behavioural Insight Team IenM) zullen een reflectie geven op de mogelijke toepassing van deze methodes voor monitoring en evaluatie van beleid op het terrein van BZ/BHOS en IenM. Lees meer >>

Datum: dinsdag 13 maart 2018
Aanvang: 15.00 - 18.00 uur
Locatie: Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag (Rijnstraat 8. zaal 02.D.075)
Aanmelden: via een mail naar secretariaat@videnet.nl
Kosten: er zijn aan deze bijeenkomsten geen kosten verbonden

22/3 Vide bijeenkomst "Burgerperspectief in het toezicht"

Toezichthouders zijn er voor de burger. Veel inspecties willen de burger dan ook betrekken en een stem geven in hun toezicht. Dit wordt ook wel het integreren van het ‘burgerperspectief’ in het toezicht genoemd. In deze bijeenkomst van Vide gaan we over dit onderwerp met elkaar in gesprek aan de hand van korte presentaties vanuit het bureau Nationale Ombudsman en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Lees meer >>

Datum: donderdag 22 maart 2018
Aanvang: 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur) - 16.30 uur (aansluitend een borrel)
Locatie: Jaarbeurs Beatrixgebouw, Jaarbeursplein te Utrecht (routebeschrijving)
Aanmelden: via een mail naar secretariaat@videnet.nl
Kosten: er zijn aan deze bijeenkomst geen kosten verbonden

 

Vide

Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact treden met beroepsgenoten. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.  
       

Adres

Bezoekadres:
Ambachtsstraat 15
3861 RH NIJKERK

Telefoon

Tel. 033-247 34 61
Fax. 033-246 04 70
secretariaat@videnet.nl

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.
Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare