22-11-2016 Transparantie in Toezicht

De afgelopen jaren is de roep om transparantie in de maatschappij toegenomen. Ook van toezichthouders wordt steeds vaker verwacht dat zij transparant zijn over hun eigen functioneren en hun toezichtresultaten. Een recent voorbeeld is de roep om bekendmaking van het onderzoek naar de kwaliteit van verpleeghuizen door de Inspectie voor de gezondheidszorg.

In deze bijeenkomst gaat Femke de Vries in op de ontwikkelingen op het gebied van transparantie in toezicht en specifiek op de vraag wat transparantie betekent voor het vertrouwen in de toezichthouder. 

Femke de Vries bekleedt de Vide leerstoel Toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij doet in die hoedanigheid onderzoek naar de verhouding tussen transparantie en vertrouwen in het toezicht. Op 29 maart aanvaardde zij de leerstoel met het uitspreken van haar oratie met de titel Leidt transparantie tot meer vertrouwen in de toezichthouder? Lees meer >>

Datum: dinsdag 22 november 2016
Tijd: 15.00 (inloop vanaf 14.30 uur) - 17.00 uur (aansluitend een borrel)
Locatie: SWOV, Bezuidenhoutseweg 62 te Den Haag
Aanmelden: kan tot maandag 21 november via secretariaat@videnet.nl
Kosten: er zijn aan deze bijeenkomst geen kosten verbonden

21-12-2016 Minisymposium over burgers en toezicht

Toezichthouders opereren in de schijnwerpers. Dat geldt voor De Nederlandsche Bank, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en zeker ook voor de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Van organisaties die hun werk op de achtergrond deden, ontwikkelden zij zich tot organisaties die meer op de voorgrond staan. Daarmee werd het werk van deze inspecties ook onderwerp van discussie in de media. Tegelijk stellen burgers de vraag of zij wel door deze inspecties gehoord worden. De inspecties reageren hier op eigen wijze op. Maar één ding is duidelijk: De inspecties moeten zich verhouden tot de burger. In dit minisymposium gaan we in op de manier waarop inspecties hun relatie met de burger (kunnen) vormgeven. 

Datum: Woensdag 21 december 2016 
Tijdstip: 12:00 tot 15:15 uur (voorafgaand aan de promotie)
Locatie: Tilburg University, zaal CZ09 in Cobbenhagen Building
Programma en aanmelden: https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/agenda/event-over-burgers-en-toezicht/ 

Aansluitend is de promotie (16.00 uur) van Renée Bouwman op het proefschrift ‘The patient’s voice as a game changer in regulation’. 

Dit symposium wordt georganiseerd door Tranzo, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het NIVEL. 

 

Vide

Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact treden met beroepsgenoten. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.  
       

Adres

Bezoekadres:
Ambachtsstraat 15
3861 RH NIJKERK

Telefoon

Tel. 033-247 34 61
Fax. 033-246 04 70
secretariaat@videnet.nl

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.
Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare