22-11-2016 Transparantie in Toezicht

De afgelopen jaren is de roep om transparantie in de maatschappij toegenomen. Ook van toezichthouders wordt steeds vaker verwacht dat zij transparant zijn over hun eigen functioneren en hun toezichtresultaten. Een recent voorbeeld is de roep om bekendmaking van het onderzoek naar de kwaliteit van verpleeghuizen door de Inspectie voor de gezondheidszorg.

In deze bijeenkomst gaat Femke de Vries in op de ontwikkelingen op het gebied van transparantie in toezicht en specifiek op de vraag wat transparantie betekent voor het vertrouwen in de toezichthouder. 

Femke de Vries bekleedt de Vide leerstoel Toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij doet in die hoedanigheid onderzoek naar de verhouding tussen transparantie en vertrouwen in het toezicht. Op 29 maart aanvaardde zij de leerstoel met het uitspreken van haar oratie met de titel Leidt transparantie tot meer vertrouwen in de toezichthouder? Lees meer >>

Datum: dinsdag 22 november 2016
Tijd: 15.00 (inloop vanaf 14.30 uur) - 17.00 uur (aansluitend een borrel)
Locatie: SWOV, Bezuidenhoutseweg 62 te Den Haag
Aanmelden: kan tot maandag 21 november via secretariaat@videnet.nl
Kosten: er zijn aan deze bijeenkomst geen kosten verbonden

29-11-2016 Evaluatorennetwerk "Empirical Legal Research"

Op dinsdag 29 november aanstaande vindt de eerstvolgende bijeenkomst van het Vide Evaluatorennetwerk plaats. Het onderwerp van deze bijeenkomst is "Empirical Legal Research” en wordt georganiseerd naar aanleiding van het verschijnen van het boek Empirical Legal Research, A Guidance Book for Lawyers, Legislators and Regulators van Frans L. Leeuw en Hans Schmeets.

De bijeenkomst omvat een inleiding op het boek door Frans Leeuw, een commentaar door Frans Janssens en een dialoog met de aanwezigen.

Frans Leeuw is hoogleraar Recht, Openbaar Bestuur en Sociaal Wetenschappelijk onderzoek aan Universiteit Maasticht en directeur van het WODC Ministerie V&J.

Frans Janssens is emeritus hoogleraar Vakgroep Onderzoeksmethodologie, meetmethode en data-analyse, Universiteit Twente. Lees meer >>

Datum: dinsdag 29 november 2016
Tijd: 15.30 - 17.30 uur 
Locatie: Ministerie van Financiën, Korte Voorhout 7 te Den Haag (Rembrandtzaal)
Aanmelden: kan tot donderdag 24 november 2016 via secretariaat@videnet.nl
Kosten: er zijn aan deze bijeenkomst geen kosten verbonden

Ding met uw publicatie mee naar de Vide Publicatieprijs 2016!

Heeft u een vernieuwend wetenschappelijk artikel, essay, boek of scriptie geschreven en is deze gepubliceerd in 2016? Stuur uw publicatie dan in en maak kans op de Vide 

Publicatieprijs 2016. Naast een geldbedrag wint u media-exposure voor u en uw publicatie en een prachtig beeld.

Uw inzending
Zend uw publicatie (verschenen eind 2015 of in 2016) in vóór maandag 7 november 2016 via secretariaat@videnet.nl. Lees hier het reglement met o.a. de criteria van de Vide Publicatieprijs 2016 of klik hier voor een verslag van de Vide Publicatieprijs 2015.

 

Vide

Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact treden met beroepsgenoten. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.  
       

Adres

Bezoekadres:
Ambachtsstraat 15
3861 RH NIJKERK

Telefoon

Tel. 033-247 34 61
Fax. 033-246 04 70
secretariaat@videnet.nl

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.
Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare