16-06-2016 Vide bijeenkomst "goed zicht op de burger"

Op toeslagen heb je recht en belastingaangifte is een plicht. Het Inkomstenbelasting- en Toeslagen-proces leveren voor de meeste burgers geen noemenswaardige problemen op. Toch lopen belastingplichtigen en toeslaggerechtigden bij beide processen soms tegen verschillende en opvallend overeenkomstige knelpunten aan. Dat leidt tot ongemak, frustraties, onbegrip en onnodige, soms kostbare, fouten. Fouten veroorzaken onbegrip en betekenen extra werk voor de Belastingdienst.
  
Het Centrum voor Kennis en Communicatie van de Belastingdienst heeft het genoegen jullie uit te mogen nodigen voor deze Vide bijeenkomst. Lees meer >>

Datum: donderdag 16 juni 2016
Tijd: 15.00 (inloop vanaf 14.30) - 17.00 uur (aansluitend een borrel)
Locatie: ​Belastingdienst, Hermen Gorterstraat 5 te Utrecht
Aanmelden: kan tot dinsdag 14 juni via secretariaat@videnet.nl
Kosten: er zijn aan deze bijeenkomst geen kosten verbonden

23-06-2016 Kennis voor Gedragsbewust Beleid

Hoe gedragsbewust beleid kan leiden tot evidenced-based policymaking en doelmatiger beleid 

Gedragsbewust beleid is in Nederland een relatief nieuwe aanpak waarin met wetenschappelijke kennis en gerichte beleidsinitiatieven nu al verrassende resultaten zijn behaald. Dit congres toont de nieuwste resultaten van het Nederlandse kabinetsbeleid en de meest recente Britse ervaringen worden tevens uit de eerste hand gepresenteerd door Geoff Mulgan, Directeur Nesta. Bezien zal worden op welke wijze de kabinetsbrede ambities met gedragsbewust beleid daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden en welke aanvullende maatregelen hiervoor nodig zijn.
 
Het congres wordt geopend door Maarten Camps, secretaris-generaal op het Ministerie van Economische Zaken. Tijdens zes werkgroepen zal aan de orde komen hoe dergelijke projecten moeten worden ingericht en zodanig geëvalueerd, opdat er lessen uit getrokken kunnen worden voor de vormgeving van evidence-based policymaking.  Lees meer >>

 

 

Vide

Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact treden met beroepsgenoten. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.  
       

Adres

Bezoekadres:
Ambachtsstraat 15
3861 RH NIJKERK

Telefoon

Tel. 033-247 34 61
Fax. 033-246 04 70
secretariaat@videnet.nl

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.
Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare