16-06-2016 Vide bijeenkomst "goed zicht op de burger"

Op toeslagen heb je recht en belastingaangifte is een plicht. Het Inkomstenbelasting- en Toeslagen-proces leveren voor de meeste burgers geen noemenswaardige problemen op. Toch lopen belastingplichtigen en toeslaggerechtigden bij beide processen soms tegen verschillende en opvallend overeenkomstige knelpunten aan. Dat leidt tot ongemak, frustraties, onbegrip en onnodige, soms kostbare, fouten. Fouten veroorzaken onbegrip en betekenen extra werk voor de Belastingdienst.
 
Het Centrum voor Kennis en Communicatie van de Belastingdienst heeft het genoegen jullie uit te mogen nodigen voor deze Vide bijeenkomst. Lees meer >>

Datum: donderdag 16 juni 2016
Tijd: 15.00 (inloop vanaf 14.30) - 17.00 uur (aansluitend een borrel)
Locatie: â€‹Belastingdienst, Hermen Gorterstraat 5 te Utrecht
Aanmelden: kan tot dinsdag 14 juni via secretariaat@videnet.nl
Kosten: er zijn aan deze bijeenkomst geen kosten verbonden

01/06 Nieuwspoort Seminar "Toezicht in Transitie 2016"

Ons denken over wat goed toezicht is, is continu in beweging. Begrippen als onafhankelijkheid, legitimiteit, effectiviteit, verantwoording, vertrouwen en transparantie buitelen daarbij over elkaar heen.

Kunnen we deze begrippen eenduidig definiëren en hun samenhang duiden? Weegt het ene zwaarder dan het andere? En hoe werken de Good Agency Principles dan in de praktijk? Wanneer ben je nou precies een goede toezichthouder?
 
Vervolgens zoomen we in op de begrippen Verantwoording, Transparantie en Effectiviteit.
 
In dit Nieuwspoort Seminar gaan praktijkervaren sprekers, wetenschappers en politici in op deze 3 belangrijke aanknopingspunten voor goed toezicht. Meer informatie >>

 

 

Vide

Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact treden met beroepsgenoten. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.  
       

Adres

Bezoekadres:
Ambachtsstraat 15
3861 RH NIJKERK

Telefoon

Tel. 033-247 34 61
Fax. 033-246 04 70
secretariaat@videnet.nl

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.
Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare