19-05-2016 Vide bijeenkomst "Defensief gedrag of zorgvuldig toezicht?"

De angst voor aansprakelijkheidsclaims, en daarmee defensief gedrag is een van de redenen voor invoering van de Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM. In 2012 werd de aansprakelijkheid van onze financiële toezichthouders, de AFM en DNB, beperkt tot gevallen van grove schuld en/of opzet. Een van de argumenten die aan deze beperking ten grondslag lag, is het idee dat gewone aansprakelijkheidsregels zouden leiden tot defensief gedrag en daarmee tot ineffectief financieel toezicht.
 
In zijn lezing zal Vide Publicatieprijswinnaar 2015 mr. dr. Robert J. Dijkstra ingaan op de invloed van het aansprakelijkheidsrecht op het gedrag van toezichthouders, meer in het bijzonder het gedrag van financiële toezichthouders. Centraal staat de vraag of aansprakelijkheid leidt tot defensief gedrag of juist zorgvuldig toezicht stimuleert?

Datum: donderdag 19 mei 2016
Tijd: 15.00 - 17.00 uur (aansluitend een borrel)
Locatie: ​omgeving Utrecht (locatiegegevens volgen)
Aanmelden: kan tot dinsdag 17 mei via secretariaat@videnet.nl
Kosten: er zijn aan deze bijeenkomst geen kosten verbonden

16-06-2016 Vide bijeenkomst "goed zicht op de burger"

Op toeslagen heb je recht en belastingaangifte is een plicht. Het Inkomstenbelasting- en Toeslagen-proces leveren voor de meeste burgers geen noemenswaardige problemen op. Toch lopen belastingplichtigen en toeslaggerechtigden bij beide processen soms tegen verschillende en opvallend overeenkomstige knelpunten aan. Dat leidt tot ongemak, frustraties, onbegrip en onnodige, soms kostbare, fouten. Fouten veroorzaken onbegrip en betekenen extra werk voor de Belastingdienst.
 
Het Centrum voor Kennis en Communicatie van de Belastingdienst heeft het genoegen jullie uit te mogen nodigen voor de Vide bijeenkomst. Lees meer >>

Datum: donderdag 16 juni 2016
Tijd: 15.00 (inloop vanaf 14.30) - 17.00 uur (aansluitend een borrel)
Locatie: ​Belastingdienst, Hermen Gorterstraat 5 te Utrecht
Aanmelden: kan tot dinsdag 14 juni via secretariaat@videnet.nl
Kosten: er zijn aan deze bijeenkomst geen kosten verbonden

Terugblik Vide congres "Toezicht in de Moderne Maatschappij" 12 april jl.

Op dinsdag 12 april jl. vond het Vide congres "Toezicht in de Moderne Maatschappij" plaats bij het Nationaal Instituut Beeld en Geluid te Hilversum. Het was een interactieve dag met een diversiteit aan sprekers en workshops. 

Op de website kunt u door middel van het fotoverslag nog eens terugkijken op deze dag. In de aankomende weken zullen ook de presentaties van de diverse sprekers als download geplaatst worden.

Toezine.nl: In gesprek met voorzitter Peter van der Knaap

 “Toezichthouders kunnen zich niet meer verschuilen”

Met een kersverse voorzitter, een jaarcongres over toezicht anno 2016 en een plan voor ‘twijfeltuinen’ slaat beroepsvereniging Vide nieuwe wegen in. Welke innovaties staan toezichthouders, handhavers en inspecteurs te wachten?

Hoe maken toezichthouders en inspecties duidelijk dat ze hun taken optimaal vervullen, met de beperkte middelen die ze hebben? Hoe leg je als toezichthouder uit dat je je uiterste best doet om goed, professioneel en proportioneel toezicht te houden, zodat ondernemers en burgers geen onnodige toezichtlasten ervaren? Hoe blijf je als professional overeind in een samenleving waarin toezicht voortdurend onder de loep ligt van politici, media en burgers? Het zijn vragen waarmee Vide, de Nederlandse beroepsvereniging voor toezichthouders, inspecteurs, handhavers en evaluatoren, zich dit jaar actief bezighoudt.

Lees het hele intervieuw op Toezine.nl

 

Vide

Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact treden met beroepsgenoten. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.  
       

Adres

Bezoekadres:
Ambachtsstraat 15
3861 RH NIJKERK

Telefoon

Tel. 033-247 34 61
Fax. 033-246 04 70
secretariaat@videnet.nl

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.
Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare