07/04 Wat kunnen toezichthouders leren van de nieuwe Autoriteit woningcorporaties?

Tijdens deze bijeenkomst wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden een goed beeld gegeven van hoe de Autoriteit woningcorporaties (Aw), die vanaf 1 juli 2015 toezicht houdt op de corporaties, te werk gaat. Allereerst wordt ingegaan op de achtergrond, het ontstaan van de nieuwe toezichthouder, de positionering van deze nieuwe toezichthouder, de relatie met ministeries e.d. Dat zal ook voor toezichthouders uit andere sectoren interessant zijn.

Daarna worden twee praktijkvoorbeelden uitgebreid toegelicht. Die voorbeelden hebben betrekking op het financiële toezicht en op het gedragstoezicht (waaronder de governance audits en de fit & proper gesprekken). Die voorbeelden zijn zeker herkenbaar voor toezichthouders uit andere sectoren en we verwachten dat daar behoorlijk wat discussie over te voeren is. Meer informatie >>

Datum: donderdag 7 april 2016
Tijd: 15.00 - 17.00 uur (aansluitend een borrel)
Locatie: Park Plaza Utrecht, Westplein 50 Utrecht
Aanmelden: kan tot dinsdag 5 april via secretariaat@videnet.nl
Kosten: er zijn aan deze bijeenkomst geen kosten verbonden

12/04 Vide congres Toezicht in de moderne maatschappij

Hoe de rollen worden omgedraaid

Het toezicht verandert. Iedereen kijkt tegenwoordig met je mee en is in de gelegenheid om zelf zaken te signaleren. Toezicht wordt iets van iedereen en is niet meer alleen het domein van de toezichthouders.

Daarnaast is er een trend waarneembaar dat er ook meer gekeken wordt naar ons als toezichthouder. Je wordt nu zelf onder de loep genomen en via simpele tools als sociale media kun je er ineens persoonlijk bij betrokken worden. Hierdoor word je zelf het onderwerp van toezicht. Hoe gaan we hiermee om?

In het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid maken we rondom dit onderwerp een interactief congres.

Programma
10.15 uur - 17.00 uur

Sprekers o.a.
Noortje de Boer | The Experiment
Alex Brenninkmeijer | Keynote spreker
Stephan Fellinger | Keynote spreker
Silvester Zwaneveld | Cabaratier

Wat kun je verwachten
Een sociaal experiment | workshops
Interessante keynotes | netwerken

Kosten
Individuele leden & werknemers van institutionele leden: €100
Niet-leden en overige aanmeldingen: €150

Locatie
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum

Voor meer informatie: secretariaat@videnet.nl

Klik hier om je aan te melden!

 

01/06 Nieuwspoort Seminar "Toezicht in Transitie 2016"

Ons denken over wat goed toezicht is, is continu in beweging. Begrippen als onafhankelijkheid, legitimiteit, effectiviteit, verantwoording, vertrouwen en transparantie buitelen daarbij over elkaar heen.

Kunnen we deze begrippen eenduidig definiëren en hun samenhang duiden? Weegt het ene zwaarder dan het andere? En hoe werken de Good Agency Principles dan in de praktijk? Wanneer ben je nou precies een goede toezichthouder?
 
Vervolgens zoomen we in op de begrippen Verantwoording, Transparantie en Effectiviteit.
 
In dit Nieuwspoort Seminar gaan praktijkervaren sprekers, wetenschappers en politici in op deze 3 belangrijke aanknopingspunten voor goed toezicht. Meer informatie >>

 

Vide

Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact treden met beroepsgenoten. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.  
       

Adres

Bezoekadres:
Ambachtsstraat 15
3861 RH NIJKERK

Telefoon

Tel. 033-247 34 61
Fax. 033-246 04 70
secretariaat@videnet.nl

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.
Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare