19/01 Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 19 januari 2016 in het Nationaal Archief te Den Haag. Tijdens deze vergadering kijken we kort terug op hetgeen wat bereikt is in het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar de plannen en de bijbehorende begroting voor het komende jaar. Lees meer >>

Datum: dinsdag 19 januari 2016
Tijd: 15.30 uur tot 16.15 uur (ontvangst vanaf 15.00 uur)
Locatie: Nationaal archief te Den Haag
Kosten: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden
Aanmelden: U kunt zich voor de ALV aanmelden via email aan secretariaat@videnet.nl

19/01 Vide Nieuwjaarsbijeenkomst

Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering vindt op 19 januari 2016 de Vide Nieuwjaarsbijeenkomst plaats. U wordt van harte uitgenodigd om vanaf 16.00 uur een toost uit te brengen op het nieuwe jaar en nieuwjaarswensen met elkaar uit te wisselen. Peter Veld, voormalig directeur-generaal Belastingdienst bij het ministerie van Financiën, is deze middag gastspreker.

Toezicht is medeverantwoordelijk voor het maatschappelijk effect van het werk dat wordt beoordeeld. Als dat effect  onvoldoende is heeft ook het toezicht gefaald. Toezicht draagt ook vaak bij aan complexiteitsgroei van beleid en slechts zelden aan complexiteitsreductie. Dat doet afbreuk aan het maatschappelijk rendement en het miskent de professionaliteit van de uitvoerders. Dat kan anders en het moet anders.

Tijdens deze bijeenkomst wordt ook de Vide Publicatieprijs 2015 uitgereikt. Deze prijs is een bijzondere onderscheiding voor een publicatie die het denken over toezicht, handhaving, inspectie en evaluatie bevordert en die een uitdrukking is van gedegen onderzoek op die terreinen.
 
We eindigen de bijeenkomst met de traditionele receptie, waar ruimte is voor gesprek en ontmoeting. Lees meer >>
 
Datum: dinsdag 19 januari 2016
Tijdstip: 16.00 uur -18.30 uur
Locatie: Nationaal Archief te Den Haag
Kosten: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden
Aanmelden: voor donderdag 14 januari a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl

 

Het bestuur van Vide wenst u prettige kerstdagen en een voorspoedig 2016!

 

 

Vide

Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact treden met beroepsgenoten. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.  
       

Adres

Bezoekadres:
Ambachtsstraat 15
3861 RH NIJKERK

Telefoon

Tel. 033-247 34 61
Fax. 033-246 04 70
secretariaat@videnet.nl

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.
Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare