19-11-2015 Vide bijeenkomst "Hoe ziet het toezicht van de gloednieuwe Autoriteit woningcorporaties er uit?"

Tijdens deze bijeenkomst wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden een goed beeld gegeven van hoe de de Autoriteit woningcorporaties, die vanaf 1 juli 2015 toezicht houdt op de woningcorporatiesautoriteit, te werk gaat. Allereerst wordt ingegaan op de achtergrond, het ontstaan van de nieuwe toezichthouder, de positionering van deze nieuwe toezichthouder, de relatie met ministeries e.d. Dat zal ook voor toezichthouders uit andere sectoren interessant zijn. Daarna worden twee praktijkvoorbeelden uitgebreid toegelicht. Die voorbeelden hebben betrekking op het financiële toezicht en op het gedragstoezicht (waaronder de governance audits en de fit & proper gesprekken). Die voorbeelden zijn zeker herkenbaar voor toezichthouders uit andere sectoren en we verwachten dat daar behoorlijk wat discussie over te voeren is. Lees meer >>

Programma

15.00 uur tot 15.15 uur Inloop en ontvangst deelnemers
15.15 uur Start bijeenkomst
15.20 uur Algemene toelichting over het ontstaan
  & de positionering van de Autoriteit
  Woningcorporaties
15.40 tot 15.50 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
15.50 tot 16.10 uur Casus 1: het toezicht op governance
16.10 tot 16.30 uur Casus 2: het financiële toezicht
16.30 tot 17.00 uur Discussie
Vanaf 17.00 uur Borrel

Datum: 19 november 2015
Tijd: 15.00 tot 17.00 uur (met aansluitend een borrel)
Locatie: ILT, Graadt van Roggenweg 500 te Utrecht (op loopafstand van Utrecht CS)
Aanmelden: tot 17 november via het aanmeldformulier
Kosten: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

25-11-2015 Vide Evaluatorennetwerk "Beleidsevaluaties en beleidsdoorlichtingen bij de Rijksoverheid: Tijd voor een andere aanpak?"

“Beleidsevaluaties stellen departementen in staat verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en lessen te trekken voor toekomstig beleid. Toch wordt er door verschillende partijen geklaagd over beleidsevaluaties en dan met name over de beleidsdoorlichtingen. Zo zijn er signalen dat departementen vinden dat de eisen die in de regelgeving voor beleidsdoorlichtingen worden gesteld te streng zijn. De Rekenkamer heeft vraagtekens bij de scherpte van de analyses in de beleidsdoorlichtingen. En er wordt regelmatig verzucht dat de Kamer maar weinig aandacht besteed aan de doorlichtingen. Zijn deze beelden terecht? Hoe gaat het nu echt met de beleidsdoorlichtingen? Wat gaat er goed, wat kan beter? En hoe zou het beter kunnen? Moet we overstappen op een ander systeem of moeten we zoeken naar verbeteringen binnen het huidige kader? Graag gaan we over de vragen met een breed gezelschap in discussie.”

Datum: 25 november 2015
Tijd: 15.00 - 17.00 uur
Locatie: SWOV, Bezuidenhoutseweg 52 te Den Haag
Aanmelden: via secretariaat@videnet.nl

10-12-2015 Vide bijeenkomst "Toezichthouden is een professie"

Ben je als toezichthouder uitwisselbaar met andere toezichthouders? Niet zonder meer. Je hebt kennis nodig van het werkveld waar je toezicht op houdt. Zo moet je als inspecteur van de IGZ beschikken over medische en/of farmaceutische kennis en als inspecteur van de milieudienst over kennis van chemie en/of milieu. Dit betreft domeinspecifieke kennis.

Toezichthouders hebben met elkaar gemeen dat ze informatie verzamelen over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde (wettelijke) eisen, dat ze hierover een oordeel moeten vormen, hierover moeten rapporteren en dat ze zonodig intervenieren. Deze bijeenkomst gaat over de benodigde competenties waarover elke toezichthouder moet beschikken, ongeacht waar hij werkt. Lees meer>>

Datum: 10 december 2015
Tijd: 15.00 -17.00 uur (met aansluitend een borrel)
Locatie: Omgeving Utrecht (nog nader te bepalen)
Aanmelden: Tot 8 december via secretariaat@videnet.nl
Kosten: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

 

Vide

Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact treden met beroepsgenoten. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.  
       

Adres

Bezoekadres:
Ambachtsstraat 15
3861 RH NIJKERK

Telefoon

Tel. 033-247 34 61
Fax. 033-246 04 70
secretariaat@videnet.nl

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.
Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare