05-11-2015 Uitnodiging Uitreiking innovatieprijs Handhaving en Toezicht

Wie wint dé innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2015? Op donderdag 5 november a.s. weten we het antwoord op deze vraag. Dan organiseren het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de Inspectieraad en Vide een speciale bijeenkomst voor de uitreiking van de innovatieprijs. De bijeenkomst vindt plaats in het Stadskantoor in Utrecht (direct naast station Utrecht Centraal, aan de kant van de Jaarbeurs). Op deze dag maken we bekend wie de winnaar is van de juryprijs, de publieksprijs én de Talent Award. Jij bent uiteraard van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn! Lees meer >>

Datum: donderdag 5 november 2015
Plaats: Stadskantoor Utrecht, Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht
Tijd: 15.00 – 17.30 uur
Aanmelden: tot 3 november 2015 via secretariaat@videnet.nl

19-11-2015 Vide bijeenkomst "Hoe ziet het toezicht van de gloednieuwe Autoriteit woningcorporaties er uit?"

Vanaf 1 juli 2015 houdt de Autoriteit woningcorporaties toezicht op de woningcorporaties. De autoriteit valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister voor Wonen en Rijksdienst en is onder gebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In de Woningwet 2015 is vastgelegd dat het toezicht van de autoriteit zich richt op: rechtmatigheid, financiën, governance en integriteit. Daarnaast is de autoriteit belast met het verlenen van goedkeuringen, ontheffingen en zienswijzen bij onder meer de goedkeuring van fusies, de wijziging van statuten, de zienswijze geschiktheid van een bestuurder of lid Raad van Toezicht. Lees meer >>

Datum: 19 november 2015
Tijdstip: 15.00 tot 17.00 uur (met aansluitend een borrel)
Locatie: ILT, Graadt van Roggenweg 500 te Utrecht (op loopafstand van Utrecht CS)
Aanmelden: tot 17 november via het aanmeldformulier
Kosten: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

Ding met uw publicatie mee naar de Vide Publicatieprijs 2015!

Heeft u een vernieuwend wetenschappelijk artikel, essay, boek of scriptie geschreven en is deze gepubliceerd in 2015? Stuur uw publicatie dan in en maak kans op de Vide Publicatieprijs 2015. Naast een geldbedrag wint u media-exposure voor u en uw publicatie en een prachtig beeld.

Uw inzending
Zend uw publicatie (verschenen eind 2014 of in 2015) in vóór maandag 9 november 2015 via secretariaat@videnet.nl. Lees hier het reglement met o.a. de criteria van de Vide Publicatieprijs 2015 of klik hier voor een verslag van de Vide Publicatieprijs 2014.

Leergang Effectief Beleidsonderzoek

“ScienceWorks organiseert op 31 oktober, 6 en 13 november 2015 de succesvolle 3-daagse Leergang Effectief Beleidsonderzoek. De leergang zal met name in het teken staan van de rol die beleidsonderzoek en –advies spelen bij de vormgeving van beleid op regionaal en lokaal niveau. Aan de hand van laatste theorievorming, praktijkvoorbeelden en casuïstiek zal onder andere aandacht worden geschonken aan thema’s als:
 
•management van beleidsonderzoek, dat zich bezighoudt met de relatie tussen beleid en kennis, opdat er een hoog rendement van beleidsonderzoek wordt gerealiseerd;
•nieuwe veelbelovende methoden voor beleidsonderzoek, zoals simulatietechnieken of het werken met sociale media en big data, die onmisbaar zijn geworden in het kader van beleidsonderzoek;
•de beleidstheorie als verbindende schakel tussen de beleidsontwikkelaars en kennisdragers;
•het relativeren van kennis en de zwakke positie van kennis in het beleidsproces.

Leden van Vide kunnen tegen een gereduceerd tarief deelnemen, en ontvangen €250 korting op de deelnamekosten. Voor meer informatie over het programma en de te behandelen onderwerpen verwijzen wij u graag naar de volledige brochure op de website.

 

Vide

Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact treden met beroepsgenoten. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.  
       

Adres

Bezoekadres:
Ambachtsstraat 15
3861 RH NIJKERK

Telefoon

Tel. 033-247 34 61
Fax. 033-246 04 70
secretariaat@videnet.nl

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.
Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare