16-06-2015 Vide bijeenkomst "Samenwerking van publieke toezichthouders met private vormen van extern toezicht"

Overheidstoezichthouders worstelen vaak met de vraag wat hun relatie moet zijn met extern privaat toezicht. Dat toezicht wordt uitgeoefend door een heel scala aan (commerciële) actoren, zoals auditors, accountants, brancheorganisaties, keuringsbureau’s, NGOs en accreditatie- en certificeringsinstellingen.

Het doel van deze Vide-bijeenkomst is het uitwisselen van ervaringen van rijksinspecties, markttoezichthouders en andere overheidsdiensten met private vormen van toezicht en het beleid inzake samenwerking met extern privaat toezicht te doorgronden.

De concrete aanleiding voor deze bijeenkomst vormt de Vide Publicatieprijs 2014, die recentelijk aan Paul Verbruggen en Tetty Havinga werd toegekend voor hun artikel 'Metatoezicht op voedselveiligheid'. Daarin evalueerden zij de wijze waarop de NVWA het eigen toezicht inzake voedselveiligheid (mede) is gaan baseren op private kwaliteitssystemen. Lees meer >>

Datum: 16 juni 2015
Tijdstip: 15.00 - 17.00 uur
Locatie: Regard La Vie te Utrecht (klik hier voor een routebeschrijving)
Aanmelden: tot maandag 15 juni via secretariaat@videnet.nl

17-06-2015 Nieuwspoort Seminar - Toezicht in Transitie 2015

Politiek, beleid en toezicht: samenwerking en (on)afhankelijkheid

Toezicht en toezichthouders staan ook de laatste tijd weer vaak ter discussie. Er is veel kritiek - vanuit de politiek en de samenleving. Denk aan de NZa, het Staatstoezicht op de Mijnen, het toezicht op woningcorporaties en de financiële sector. De afstand van toezicht tot het ministerie en de politiek is een vraagstuk van groot belang. Hoe onafhankelijk of beïnvloedbaar zijn onze toezichthouders? Wat is een juiste afstand? In dit Nieuwspoort Seminar gaan ervaren praktijksprekers en politici in op deze actuele vragen.

Vide-leden krijgen 75 euro korting op de deelnamekosten. Meer informatie en een inschrijfmogelijkheid vindt u op: www.haagscongresbureau.nl

Win de Innovatieprijs Handhaving & Toezicht

Medewerkers van de rijksinspecties en andere organisaties werken in tal van projecten aan vernieuwing van het toezichtvak. Die projecten kunnen zij nu in het zonnetje zetten, door ze aan te melden voor de Verkiezingen Handhaving & Toezicht. De winnaar krijgt de prijs voor het meest innovatieve project. Inzenden kan tot 10 juli.

De Inspectieraad organiseert, samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en beroepsvereniging Vide, de Verkiezingen Handhaving & Toezicht 2015. In aanmerking komen projecten die vernieuwend zijn in bijvoorbeeld aanpak, toepassing van nieuwe methoden en inzichten of samenwerking. Verder wordt gekeken of het project effectief, overdraagbaar en uitvoerbaar is.

Werkt u aan een innovatief project of kent u zo’n project dat landelijke aandacht verdient?
Meld het dan tot uiterlijk 10 juli 2015 aan via www.verkiezingenhandhavingentoezicht.nl
Een vakjury onder voorzitterschap van Ronnie van Diemen, Inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, kiest de winnaar van de Innovatieprijs en - voor het eerst dit jaar – de winnaar van de Talent Award voor een studentenproject.

Belangstellenden kunnen een stem uitbrengen op genomineerden voor de Publieksprijs.
Meer weten?

Kijk op www.verkiezingenhandhavingentoezicht.nl 

 

24-09-2015 Vide bijeenkomst "Trends: de toezichthouder van de toekomst"

Zetten we straks drones in voor ons toezicht, en met welke nieuwe toetreders tot de markten krijgen we als toezichthouder te maken? Kunnen we bij afnemend gezag van de overheid en een grotere roep om transparantie nog even effectief ons werk doen als toezichthouder? Dit is maar een greep uit de trends waarmee toezichthouders de komende jaren te maken krijgen. Hoe kan de toezichthouder zich voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst? En welke trends gaan het werk van de toezichthouders direct beïnvloeden. Lees meer >>

Datum: donderdag 24 september 2015
Tijd: 15.00 - 17.00 uur
Locatie: DNB, Westeinde 1 te Amsterdam
Aanmelden: tot 22 september 2015 via secretariaat@videnet.nl

 

Vide

Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact treden met beroepsgenoten. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.  
       

Adres

Bezoekadres:
Ambachtsstraat 15
3861 RH NIJKERK

Telefoon

Tel. 033-247 34 61
Fax. 033-246 04 70
secretariaat@videnet.nl

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.
Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare