Geslaagd Vide Jaarcongres "Toezicht ontmoet wetenschap"

Tijdens het congres laten we de toezichthouders kennis maken met de groeiende tak van wetenschappelijk onderzoek die zich steeds meer richt zich op toezicht en thema's die in het toezicht spelen. Was u niet in de gelegenheid om bij het congres aanwezig te zijn of wilt u de paper presentations nog eens rustig bekijken?

Deze zijn te vinden op de site www.toezichtenwetenschap.nl.

11-06-2015 Vide bijeenkomst "Trends: de toezichthouder van de toekomst"

Zetten we straks drones in voor ons toezicht, en met welke nieuwe toetreders tot de markten krijgen we als toezichthouder te maken? Kunnen we bij afnemend gezag van de overheid en een grotere roep om transparantie nog even effectief ons werk doen als toezichthouder? Dit is maar een greep uit de trends waarmee toezichthouders de komende jaren te maken krijgen. Hoe kan de toezichthouder zich voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst? En welke trends gaan het werk van de toezichthouders direct beïnvloeden. Lees meer >>

Datum:
Tijd: 
15.00 - 17.00 uur
Locatie: DNB, Westeinde 1 te Amsterdam
Aanmelden: tot 6 juni via secretariaat@videnet.nl

16-06-2015 Vide bijeenkomst "Samenwerking van publieke toezichthouders met private vormen van extern toezicht"

Overheidstoezichthouders worstelen vaak met de vraag wat hun relatie moet zijn met extern privaat toezicht. Dat toezicht wordt uitgeoefend door een heel scala aan (commerciële) actoren, zoals auditors, accountants, brancheorganisaties, keuringsbureau’s, NGOs en accreditatie- en certificeringsinstellingen.

Het doel van deze Vide-bijeenkomst is het uitwisselen van ervaringen van rijksinspecties, markttoezichthouders en andere overheidsdiensten met private vormen van toezicht en het beleid inzake samenwerking met extern privaat toezicht te doorgronden.

De concrete aanleiding voor deze bijeenkomst vormt de Vide Publicatieprijs 2014, die recentelijk aan Paul Verbruggen en Tetty Havinga werd toegekend voor hun artikel 'Metatoezicht op voedselveiligheid'. Daarin evalueerden zij de wijze waarop de NVWA het eigen toezicht inzake voedselveiligheid (mede) is gaan baseren op private kwaliteitssystemen.Lees meer >>

Datum: 16 juni 2015
Tijdstip: 15.00 - 17.00 uur
Locatie: omgeving Utrecht (exacte locatiegegevens volgen)
Aanmelden: tot maandag 15 juni via secretariaat@videnet.nl

17-06-2015 Nieuwspoort Seminar - Toezicht in Transitie 2015

Politiek, beleid en toezicht: samenwerking en (on)afhankelijkheid

Toezicht en toezichthouders staan ook de laatste tijd weer vaak ter discussie. Er is veel kritiek - vanuit de politiek en de samenleving. Denk aan de NZa, het Staatstoezicht op de Mijnen, het toezicht op woningcorporaties en de financiële sector. De afstand van toezicht tot het ministerie en de politiek is een vraagstuk van groot belang. Hoe onafhankelijk of beïnvloedbaar zijn onze toezichthouders? Wat is een juiste afstand? In dit Nieuwspoort Seminar gaan ervaren praktijksprekers en politici in op deze actuele vragen.

Vide-leden krijgen 75 euro korting op de deelnamekosten. Meer informatie en een inschrijfmogelijkheid vindt u op: www.haagscongresbureau.nl

Reserveer alvast in uw agenda!

  • 30 juni 2015: Evaluatorennetwerk: "Meer beleidsverantwoording met minder indicatoren"
 

Vide

Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact treden met beroepsgenoten. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.  
       

Adres

Bezoekadres:
Ambachtsstraat 15
3861 RH NIJKERK

Telefoon

Tel. 033-247 34 61
Fax. 033-246 04 70
secretariaat@videnet.nl

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.
Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare