20-01 Vide Nieuwjaarsbijeenkomst 

Graag nodigen wij u voor de Nieuwjaarsbijeenkomst van Vide op dinsdag 20 januari 2015. De bijeenkomst zal aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden te Den Haag.

De bijeenkomst start om 16.30 uur (inloop vanaf 16.00 uur). Traditioneel wordt de nieuwjaarlezing uitgesproken door een prominent vakgenoot.

Aansluitend wordt de Vide publicatieprijs 2014 uitgereikt.
Vide, dé beroepsorganisatie voor inspecteurs, toezichthouders en evaluatoren, reikt al een aantal jaren een publicatieprijs uit. De prijs is een bijzondere onderscheiding voor een publicatie die het denken over toezicht, handhaving, inspectie en evaluatie bevordert en die een uitdrukking is van gedegenonderzoek op die terreinen. 

De middag wordt afgesloten met de traditionele nieuwjaarsreceptie.

Tijd: 16.00 - 18.30 uur
Locatie:
Centraal in Den Haag
Aanmelden: U kunt u voor de Nieuwjaarsbijeenkomst aanmelden door een e-mail te sturen aan secretariaat@videnet.nl

Algemene Ledenvergadering Vide

Hierbij willen wij u graag uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering. De vergadering zal voorafgaand aan de Nieuwjaarsbijeenkomst plaatsvinden op dinsdag 20 januari 2015. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen we kort terugkijken op hetgeen wat bereikt is in het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar de plannen en de bijbehorende begroting voor het komende jaar. 

Datum: 20 januari 2015
Tijd: 15.30 uur tot 16.15 uur (ontvangt vanaf 15.00 uur)
Locatie: Centraal in Den Haag
Kosten: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

Aanmelden: U kunt zich voor de ALV aanmelden via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl
Als u zicht op geeft voor de ALV, dan worden de stukken u per mail toegestuurd (een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar). U kunt zich tevens via de mail opgeven voor de Nieuwjaarsbijeenkomst.  

Verslag Vide bijeenkomst Big Data

Op 6 november jl. vond de Vide bijeenkomst Big Data plaats. Het verslag van deze bijeenkomst in te vinden op onze website

Vide Jaarcongres 2015: "Toezicht ontmoet wetenschap"

Op 21 april 2015 organiseert VIDE, de beroepsvereniging voor toezichthouders, haar jaarcongres. Thema van dit jaarcongres is ´Toezicht ontmoet wetenschap ´. Doel van het congres is het organiseren van dialoog tussen toezichthouders en wetenschappers. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek richt zich op toezicht en thema's die in het toezicht spelen. Tijdens het congres willen we de toezichthouders kennis laten maken met deze groeiende tak van wetenschappelijk onderzoek. Ook willen we de toezichthouders vragen mee te denken over relevante onderzoeksvragen en laten reageren op bevindingen uit de wetenschap. Tijdens het congres wordt in verschillende workshops gewerkt aan bijvoorbeeld cocreaties, confrontaties, verdieping en samenspel tussen wetenschap en toezicht. Op onze website vindt u meer informatie over het congres. 

ToeZine voor toezichtprofessionals

Benieuwd of het vierogenprincipe bijdraagt aan de veiligheid van kinderen in de dagopvang? En wat zijn sinds ‘Haaksbergen’ de lessen als het gaat om het organiseren van een veilig evenement? Lees het in ToeZine; het online magazine voor toezichthouders en handhavers.

Spagaat voor sociale wijkteams
In deze editie van ToeZine ook aandacht voor de sociale wijkteams die per 1 januari in de gemeenten aan de slag gaan. Vertrouwen opbouwen aan de keukentafel is het idee. Maar staat dat niet op gespannen voet met de meldingsplicht als blijkt dat bewoners in overtreding zijn? Dat kan de zorgverleners in een lastig pakket brengen, want prevaleert de handhaver of de hulpverlener?

Ideeën, inspiratie, achtergrond
Elke twee maanden verschijnt op toezine.nl een volwaardig magazine. Het is een uitgave van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Heb jij een interessant onderwerp, stuur zeker een mail naar toezine@hetccv.nl Een onafhankelijke redactie bepaalt de inhoud. Abonneren op ToeZine is gratis.

 

Vide

Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact treden met beroepsgenoten. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.  
       

Adres

Bezoekadres:
Ambachtsstraat 15
3861 RH NIJKERK

Telefoon

Tel. 033-247 34 61
Fax. 033-246 04 70
secretariaat@videnet.nl

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.
Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare