Vide bijeenkomst: Dilemmareeks II

Geïnspireerd door het boek van Nobelprijswinnaar Daniël Kahneman: Think fast and slow.

Psychologisch onderzoek laat zien dat biases gevolgen hebben voor de manier waarop we naar een situatie kijken. En niets menselijks is ook de toezichthouder vreemd. 
Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op biases. die de toezichthouder in zijn werk parten kunnen spelen. Die kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat hij te laat in actie komt, alleen het positieve of juist alleen het negatieve gedrag van de onder toezicht staande onderneming herkent of de gevolgen van zijn handelen overschat. Wat kun je als toezichthouder doen om die biases bij jezelf of bij anderen te herkennen. En hoe voorkom je dat ze je effectiviteit in negatieve zin beïnvloeden?

Marjo Ligthart en Vic van den Broek behandelen deze twee vragen aan de hand van twee casus uit de praktijk: IGZ en IBN Ghaldoun. 

Vic van den Broek
De examenfraude bij IBN Ghaldoun in 2013 en het daarop volgende onderzoek naar het bestuurlijk handelen van de inspectie heeft destijds veel stof doen opwaaien. Niet alleen de school en het schoolbestuur lagen onder vuur, maar ook de inspectie kreeg het zwaar te verduren. Dit heeft destijds een grote impact gehad op het onderzoek en de inspectie kwam daarbij voor soms lastige dilemma's te staan: Hoe kan het dat de inspectie niet eerder de ernst van de situatie heeft onderkend? Hoe om te gaan met de invloed van betrokken partijen zoals het ministerie van OCW, ouders en de media? Hoe om te gaan met het signaal van een klokkenluider? Etc. We benoemen enkele dilemma's en vertellen hoe we daar mee om zijn gegaan. 

Marjo Ligthart gaat dinsdag in op de casus VUmc die in 2011 startte met een melding vanuit het ziekenhuis en een specialist over ruzie tussen de longchirurgen en de Intensivisten, uitmondend in een Verscherpt toezicht traject. De casuïstiek heeft geleid tot langdurige en heftige media aandacht met patientcasuïstiek en nabestaanden aan het woord, met naast voortdurende aantijgingen ana de VU eveneens scherpe continue kritiek op de inspectie; te laat, onvoldoende; niet scherp genoeg. Continue "lekken" uit het zieken, reputatie vraagstukken vanuit veronderstelde collegiale relaties op IG niveau. Ook hier gaat het over de dilemma's als benoemd in de opzet van Vic. 

Datum: dinsdag 2 december 2014
Tijdstip: 15.00 tot 17.00 uur (met aansluitend een borrel)
Locatie: Nederlandse Zorgautoriteit, Newtonlaan 1-41 te Utrecht
Aanmelding: voor maandag 1 december a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl 
Kosten: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. 

Noteer vast in uw agenda!

Dinsdag 20 janari 2015 - Vide Nieuwjaarbijeenkomst & ALV 

Korting op het boek "Goed Toezicht"

Op 25 september jl. organiseerde Vide een boekpresentatie voor het Boek "Goed Toezicht" van Dick Ruimschotel. Tijdens die bijeenkomst werd het boek met een speciale korting aangeboden aan alle aanwezigen. Nu heeft de uitgever dezelfde korting voor de Vide-leden beschikbaar gesteld tot 1 december 2014. U krijgt ruim 25% korting en betaald nu € 59,- i.p.v. € 79,-. Indien u na ontvangst en lezing van dit indrukwekkende boek (in een recensie 'de encyclopedie van het toezicht' genoemd) extra exemplaren zou willen bestellen, geldt deze aanbiedingskorting ook. Vanaf een bestelling van minimaal vijf exemplaren krijgt u zelfs de aankoopkosten van uw eigen exemplaar a € 59,- terug. 

 

Vide

Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact treden met beroepsgenoten. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.  
       

Adres

Bezoekadres:
Ambachtsstraat 15
3861 RH NIJKERK

Telefoon

Tel. 033-247 34 61
Fax. 033-246 04 70
secretariaat@videnet.nl

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.
Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare