Vide bijeenkomst: Big Data seminar voor toezichthouders

Toezichthouders beschikken over grote hoeveelheden gegevens, maar hoe vind je die speld in de hooiberg die het juiste signaal bevat? Hoe detecteer je afwijkende patronen? En bovenal, hoe zorg je dat dit geen toevalstreffers zijn, maar dat de toezichtorganisatie hierop ingericht is?

VIDE organiseert op donderdag 6 november een seminar over het omgaan met Big Data voor toezichthouders. Doel is concrete handvatten te geven hoe de rijke bron van gegevens waar de toezichthouder over beschikt beter te benutten voor de toezichtpraktijk. Aan de orde komen onder meer:

  • De eigen gegevens vormen de rijkste bron
  • Een groeimodel om stapsgewijs te verbeteren in het benutten van big data
  • Hoe ga je om met het privacy dilemma?


Intro sprekers:
Dr. Ir. Anne Fleur van Veenstra doet bij TNO onderzoek naar big data en privacy. Open data zijn niet persoonsgebonden gegevens (big data) die veelal zijn verzameld of gegenereerd door de overheid. Uitdaging is hoe op deze gegevens scherpe analyses los te laten die bijdragen aan beter beleid, vernieuwing en transparantie. Hiertoe adviseert TNO afnemers hoe om te gaan met open data vanuit technisch, organisatorisch en maatschappelijk perspectief. TNO hanteert een zogenaamd lifecycle-model dat inzicht geeft in de do's en don'ts voor organisaties die zich op het open datapad begeven.

Dr. Wojtek Kowalczyk is verbonden aan het Fraude Detectie Expertise Centrum en is al meer dan vijftien jaar betrokken bij het opsporen van fraude bij verschillende organisaties door het bouwen van fraude/anomalie detectie systemen. Verder is hij universitair docent aan de Universiteit Leiden (Leiden University for Advanced Computer Science) waar hij betrokken is bij onderwijs en onderzoek op gebied van data mining (Leiden Centre for Data Science) en cyber security (Cyber Security Acadamy).

Dhr. Curd Brenninkmeijer is werkzaam bij de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV). Dit samenwerkingsverband van Belastingdienst, FIOD, OM, politie en FIU is begin 2013 operationeel geworden in het kader van het rijksbreed effectief optreden tegen illegaal geld en het versterken van informatie-uitwisseling. iCOV heeft tot doel door informatiedeling (onverklaarbare) vermogensbestanddelen in kaart te brengen en witwas- en fraudeconstructies bloot te leggen zodat crimineel of onverklaarbaar vermogen wordt getraceerd en afgenomen, belastingontduiking wordt tegengegaan dan wel bepaalde overheidsvorderingen alsnog worden geïnd (incassobox functie).

Datum: donderdag 6 november 2014
Tijdstip: 15.00 uur tot 17.00 uur (met aansluitend een borrel)
Locatie: DNB, Westeinde 1 te Amsterdam
Aanmelding: voor dinsdag 4 november a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl 
Kosten: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

Vide bijeenkomst: Toezichtlab

Voldoet de huidige toezichtstrategie niet (meer) om risico's effectief aan te pakken? Zijn er nieuwe vraagstukken waarvoor je als toezichthouder een oplossing zoekt? Is toezicht wel het antwoord op het probleem?

Vroeger of later krijgt iedere toezichthouder met dit soort vragen te maken. Vaak zijn deze in eigen kring op te lossen. Soms werkt het beter zo'n vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken te verkennen. Dan dienen zich nieuwe oplossingsrichtingen aan. Een toezichtlab biedt een gestructureerde aanpak om dit proces te doorlopen. 


Op donderdag 20 november 2014 organiseert de beroepsvereniging Vide een workshop Toezichtlab voor (seniore) inspecteurs, kennis- en beleidsadviseurs. Ervaar zelf wat een toezichtlab kan bieden. 

Datum:
donderdag 20 november 2014
Tijdstip: 12.45 uur tot 17.00 uur (met aansluitend een borrel)
Locatie: Inspectie voor het Onderwijs, Park Voorn 4 te Utrecht
Aanmelding: voor dinsdag 28 november a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl 
Kosten: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

Vide bijeenkomst: Dilemmareeks II

Geïnspireerd door het boek van Nobelprijswinnaar Daniël Kahneman: Thinking fast and slow. 

Psychisch onderzoek laat zien dat biases gevolgen hebben voor de manier waarop we naar een situatie kijken. En niets menselijks is ook de toezichthouder vreemd. 

Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op de biases die de toezichthouder in zjin werk parten kunnen spelen. Die kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat hij te laat in actie komt, alleen het positieve of juist alleen het negatieve gedrag van de onder toezicht staande onderneming herkent of de gevolgen van zijn handelen overschat. Wat kun je als toezichthouder doen om die biases bij je zelf of bij anderen te herkennen. En hoe voorkom je dat ze je effectiviteit in negatieve zin beïnvloeden?
Deze twee vragen behandelen we aan de hand van twee casus uit de praktijk: IGZ en IBN Galdoun. 

Datum: Dinsdag 2 december 2014
Tijdstip: 15.00 uur tot 17.00 uur (met aansluitend een borrel)
Locatie: Nederlandse Zorgautoriteit, Newtonlaan 1-41 te Utrecht
Aanmelding: voor maandag 1 december a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl 
Kosten: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

 

Vide

Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact treden met beroepsgenoten. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.  
       

Adres

Bezoekadres:
Ambachtsstraat 15
3861 RH NIJKERK

Telefoon

Tel. 033-247 34 61
Fax. 033-246 04 70
secretariaat@videnet.nl

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.
Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare