Vide bijeenkomst: WRR-rapport

Tijdens deze bijeenkomst bespreken we het WRR-rapport "Van tweeluik naar driehoek".
Dit rapport geeft verschillende opties weer om de interne checks and balances bij woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen te versterken. Het bestuursmodel in de semipublieke sector gaat uit van een tweeluik, waarbij de raad van toezicht de belangrijkste tegenspeler is van het bestuur. 

Het rapport beveelt aan om daarbij meer gebruik te maken van derde partijen, zoals interne controllers, maatschappelijke belanghebbenden en leden. Zij kunnen de raad van toezicht scherp houden bij het bewaken van de financiële stabiliteit en maatschappelijke meerwaarde van de organisatie. De WRR bespreekt een aantal opties hoe die 'derde partijen' meer weerwerk kunnen bieden. 

Als eerste zijn de interne toezichthouders en bestuurders aan zet om interne checks and balances te versterken. Zij kunnen daarbij geholpen worden door de branche- en beroepsorganisaties en gestimuleerd door externe toezichthouder en de rijksoverheid. 

Datum: dinsdag 30 september 2014
Tijdstip: 15.00 uur tot 17.00 uur (met aansluitend een borrel)
Locatie: Den Haag
Aanmelding: voor maandag 6 oktkober a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl
Kosten: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

 

Vide bijeenkomst: Dilemmareeks II

Geïnspireerd door het boek van Nobelprijswinnaar Daniël Kahneman: Thinking fast and slow.

Psychologisch onderzoek laat zien dat biases gevolgen hebben voor de manier waarop we naar een situatie kijken. En niets menselijks is ook de toezichthouder vreemd. 
Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op de biases die de toezichthouder in zijn werk parten kunnen spelen. Die kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat hij te laat in actie komt, alleen het positieve of juist alleen het negatieve gedrag van de onder toezicht staande onderneming herkent of de gevolgen van zijn handelen overschat. Wat kan je als toezichthouder doen om die biases bij je zelf of bij anderen te herkennen. En hoe voorkom je dat ze je effectiviteit in negatieve zin beïnvloeden?
Deze twee vragen behandelen we aan de hand van twee casus uit de praktijk: IGZ en IBN Galdoun.

Datum: dinsdag 7 oktober 2014
Tijdstip: 15.00 uur tot 17.00 uur (met aansluitend een borrel)
Locatie: Utrecht
Aanmelding: voor maandag 6 oktkober a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl
Kosten: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

Vide bijeenkomst: Toezichtlab

Voldoet de huidige toezichtstrategie niet (meer) om risico's effectief aan te pakken? Zijn er nieuwe vraagstukken waarvoor je als toezichthouder een oplossing zoekt? Is toezicht wel het antwoord op het probleem?

Vroeger of later krijgt iedere toezichthouder met dit soort vragen te maken. Vaak zijn deze in eigen kring op te lossen. Soms werkt het beter zo'n vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken te verkennen. Dan dienen zich nieuwe oplossingsrichtingen aan. Een toezichtlab biedt een gestructureerde aanpak om dit proces te doorlopen. 

Op donderdag 20 novemeber 2014 organiseert de beroepsvereniging Vide een workshop Toezichtlab voor (senior) inspecteurs, kennis- en beleidsadviseurs. Ervaar zelf wat een toezichtlab kan bieden. 

Datum: donderdag 20 november 2014
Tijdstip: 15.00 uur tot 17.00 uur (met aansluitend een borrel)
Locatie: Inspectie van het Onderwijs, Park Voorn 4 te Utrecht
Aanmelding: voor dinsdag 18 november a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl
Kosten: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

Vide bijeenkomsten in het najaar

In het najaar vinden de volgende bijeenkomsten plaats. Noteer deze data alvast in uw agenda en meldt u aan. 

30 oktober: Winnaar Vide Publicatieprijs te Utrecht, aanmelden via secretariaat@videnet.nl

6 november: Vide bijeenkomst: Big Data te Amsterdam, aanmelden via secretariaat@videnet.nl

 

Vide

Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact treden met beroepsgenoten. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.  
       

Adres

Bezoekadres:
Ambachtsstraat 15
3861 RH NIJKERK

Telefoon

Tel. 033-247 34 61
Fax. 033-246 04 70
secretariaat@videnet.nl

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.
Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare