Eerste bijeenkomst Vide Dilemmareeks

Word je als toezichthouder meer bewust van 'biases' die je gedrag en oordelen beïnvloeden!
Kom naar de eerste bijeenkomst in het kader van de VIDE Dilemma-reeks.

Geïnspireerd door het boek van Nobelprijswinnaar Daniël Kahneman: Thinking fast and slow.

Psychologisch onderzoek laat zien dat biases gevolgen hebben voor de manier waarop we naar een situatie kijken. En niets menselijks is ook de toezichthouder vreemd.
Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op de biases die de toezichthouder in zijn werk parten kunnen spelen. Die kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat hij te laat in actie komt, alleen het positieve of juist alleen het negatieve gedrag van de onder toezicht staande onderneming herkent of de gevolgen van zijn handelen overschat. Wat kan je als toezichthouder doen om die biases bij je zelf of bij anderen te herkennen. En hoe voorkom je dat ze je effectiviteit in negatieve zin beïnvloeden?

Deze twee vragen behandelen we aan de hand van twee casussen uit de praktijk: SNS en Ibn Galdoun.

Enige informatie over de casussen:
SNS
De overheid heeft de bankverzekeraar SNS REAAL genationaliseerd. Een faillissement van SNS zou de financiële stabiliteit in gevaar hebben gebracht. De kern van de problemen bij SNS REAAL was gelegen in de vastgoedportefeuille. Het ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank (DNB) heben voor de nationalisatie alle alternatieven bekeken om de problemen bij SNS op te lossen. 

Ibn Galdoun
​De Onderwijsinspectie concludeerde in een rapport van 9 augustus 2013 dat de kwaliteit van het onderwijs op de scholengemeenschap onder de maat is en dat er geen tekenen zijn dat die binnen nu en twee jaar verbetert tot een aanvaardbaar niveau. Hoe kijk je naar een dergelijke situatie en welke biases zouden hier een rol kunnen spelen. 

Datum: dinsdag 24 juni 2014
Tijdstip: 15.00 uur tot 17.00 uur (met aansluitend een borrel)
Locatie: Belastingdienst, Graadt van Roggenweg 500 te Utrecht: Zaal 2.45
Aanmelding: voor maandag 23 juni a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl
Kosten: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

 

Vide

Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact treden met beroepsgenoten. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.  
       

Adres

Bezoekadres:
Ambachtsstraat 15
3861 RH NIJKERK

Telefoon

Tel. 033-247 34 61
Fax. 033-246 04 70
secretariaat@videnet.nl

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.
Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare