22-04 Vide bijeenkomst "Hoe maken we toezicht meer vooruitblikkend. Gedrag & cultuur als voorspeller van risico's"

Welke voorspellende waarde hebben gedrag en organisatiecultuur voor latere problemen in een organisatie? En hoe kunnen toezichthouders kennis over gedrag en organisatiecultuur inzetten in hun werk? Op dinsdagmiddag 22 april organiseert Vide in samenwerking met De Nederlandsche Bank een bijeenkomst over het toezicht op gedrag & cultuur dat DNB sinds een aantal jaren uitvoert. DNB-ers lichten toe hoe deze manier van toezicht houden er voor zorgt dat de toezichthouder problemen eerder op het spoor komt en bij de kern kan aanpakken. Deze manier van werken trekt internationaal veel aandacht en is buitengewoon interessant voor toezichthouders en inspecteurs uit andere vakgebieden.  Het belooft een boeiende bijeenkomst te worden! 

Datum: dinsdag 22 april 2014
Tijdstip: 15.00 uur tot 17.30 uur (aansluitend een borrel)
Locatie: DNB, Westeinde 1 te Amsterdam (Klik hier voor een routebeschrijving)
Aanmelding: voor maandag 21 april a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl
Kosten: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

20-05 Vide bijeenkomst Evaluatorennetwerk: Leren van Benchmarks

Benchmarking is een instrument dat is ontstaan in het bedrijfsleven. Daarbij gold het best presenterende organisatieonderdeel (de benchmark) als voorbeeld waarvan minder presterende onderdelen de kunst af moesten kijken om de prestaties te evenaren. Benchmarken heeft ook in de publieke sector de laatste jaren een grote vlucht genomen. Daarbij lijkt het accent van benchmarking steeds verder te zijn opgeschoven van verantwoorden naar leren: het zogenaamde "benchlearning". 

Grofweg zijn er twee benaderingen te onderscheiden:
1) Benchmarkmethoden waarbij gebruik gemaakt wordt van kentallen. Hiermee worden kosten, prestaties of de verhouding tussen kosten en prestaties met elkaar vergeleken. 
2) Kwantitatieve methoden waarbij door middel van wiskundige modellen de productiviteit van organisaties met elkaar kan worden vergeleken. Hierbij wordt zoveel mogeljik relevante informatie over ingezette middelen en eventuele omgevingsfactoren meegenomen in de vergelijking tussen organisaties. 

Wat zijn de voor- en nadelen van beide benaderingen en van benchmarken in het algemeen? Hoe kun je de methoden inzetten om te komen tot betere prestaties in de publieke sector? Onder welke condities vindt benchlearning plaats?

Om deze en andere vragen te beantwoorden organiseert het Vide Evaluatorennetwerk een bijeenkomst over leren van benchmarks. 

Sprekers zjn Bart van Hust van de Universiteit Delft over benchmarking van afvalsystemen van gemeenten en Toon Molleman van het WODC over benchmarking in het gevangeniswezen. De discussie zal in goede banen geleid worden door Hans de Groot, onder andere bekend van het boek 'Benchmarking in de publieke sector'. 

Datum: dinsdag 20 mei 2014
Tijdstip: 14.00 uur tot 16.00 uur (met aansluitend een borrel)
Locatie: IGZ, St. Jacobsstraat 16 te Utrecht (klik hier voor de routebeschrijving)
Aanmelding: voor maandag 19 mei a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl
Kosten: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

 
 
 

Vide

Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact treden met beroepsgenoten. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.  
       

Adres

Bezoekadres:
Ambachtsstraat 15
3861 RH NIJKERK

Telefoon

Tel. 033-247 34 61
Fax. 033-246 04 70
secretariaat@videnet.nl

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.
Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare