10-4 Vide Jaarcongres:
                        Welke Interventies: De optimale mix? 

Wanneer is het voor een toezichthouder tijd voor krachtig ingrijpen? Wanneer volstaat een goed gesprek? En wanneer doet u bewust nog even helemaal niets?

 

Vragen waar elke toezichthouder zich met regelmaat voor gesteld ziet en waarop het antwoord het verschil kan maken tussen het doel wel of niet bereiken.

Op donderdag 10 april 2014 organiseert de beroepsvereniging Vide haar jaarcongres, dit keer over de interventies van toezichthouders en hoe je ze slim kan combineren.


De locatie van het congres is het Leger des Heils gebouw in Almere. Deze locatie staat symbool voor het type discussie dat we graag met elkaar willen voeren: niet vanuit de ivoren toren, maar met de voeten in de (maatschappelijke) klei. Immers, toezicht raakt burgers, bedrijven en instellingen dagelijks, direct en indirect, met soms grote gevolgen.

Tijdens het congres komen vragen aan de orde als: wat is een goede interventiemix, hoe bereik je je doel, zet je in op preventie of juist op repressie, geef je vertrouwen of leg je de regels gedetailleerd op, op wie richt je je eigenlijk primair, welke innovaties in interventies zijn er, wat gebeurt er op strategisch, tactisch en operationeel niveau en hangt dat ook in de praktijk nog samen, hoe zet je je bevoegdheden zo goed mogelijk in?

In de ochtend is het plenaire deel met bijdragen van de burgemeester van Almere, mw. A. Jorritsma,  de voorzitter van het college van procureurs-generaal, H.J. Bolhaar en Rob van Dorp & Jan Schipper, schrijvers van het boek ‘de interventie”. Vanuit hun rijke ervaring zullen zij de dilemma’s in het bepalen van interventies schetsen en oplossingsrichtingen bespreken. Meer informatie over het programma vindt u hier.

In het middagdeel organiseren we boeiende werkbezoeken op diverse locaties waarin de weerbarstige praktijk van interventies aan de orde komt. We gaan naar de gevangenis. Bekijken de stedebouwkundige interventies in de binnenstad. Gaan met jeugd BOA's mee op stap en praten over criminaliteit en reclassering. Uiteraard kan ook het toezicht op de Oostvaardersplassen niet ontbreken. 

U kunt zich voor dit congres uitsluitend aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier.U wordt doorgezet naar de internetkassa waar u direct kunt betalen of een factuur kunt opvragen. Uw aanmelding is definitief na het verwerken van de betaling.

22-04 Vide bijeenkomst "Hoe maken we toezicht meer vooruitblikkend. Gedrag & cultuur als voorspeller van risico's"

Welke voorspellende waarde hebben gedrag en organisatiecultuur voor latere problemen in een organisatie? En hoe kunnen toezichthouders kennis over gedrag en organisatiecultuur inzetten in hun werk? Op dinsdagmiddag 22 april organiseert Vide in samenwerking met De Nederlandsche Bank een bijeenkomst over het toezicht op gedrag & cultuur dat DNB sinds een aantal jaren uitvoert. DNB-ers lichten toe hoe deze manier van toezicht houden er voor zorgt dat de toezichthouder problemen eerder op het spoor komt en bij de kern kan aanpakken. Deze manier van werken trekt internationaal veel aandacht en is buitengewoon interessant voor toezichthouders en inspecteurs uit andere vakgebieden.  Het belooft een boeiende bijeenkomst te worden! 

Datum: dinsdag 22 april 2014
Tijdstip: 15.00 uur tot 17.30 uur (aansluitend een borrel)
Locatie: DNB, Westeinde 1 te Amsterdam (Klik hier voor een routebeschrijving)
Aanmelding: voor maandag 21 april a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl
Kosten: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

02-04 Vide evaluatorennetwerk: Doelmatigheidsonderzoek

Nieuwe methoden voor het effectief gebruik van publieke en private kennis voor gemeenten, ministeries, provincies en de EU.

Overheidsbeleid is een proces dat steeds transparanter tot stand komt. Kennis, data en expertise om het beleid te onderbouwen zijn ruim beschikbaar maar de manier om dit effectief in te zetten verschilt sterk per organisatie. Procedures om de diverse soorten van kennis in te winnen bestaan vaak niet, en vaak hebben beleidsmakers eenvoudigweg de tijd niet om de diverse soorten van kennis en expertise in te winnen. Dit congres gaat over de mogelijkheden voor beleidsmakers om effectief gebruik te maken van niet alleen kennis van publieke instellingen, maar ook oplossingen te zoeken die worden aangedragen door burgers, ondernemers of nieuwe internet applicaties. 

Dit congres nodigt beleidsmakers, onderzoekers en intermediairs uit om de mogelijkheden voor innovatieve beleidsvorming te bespreken!  Als u bij uw aanmelding aangeeft via Vide te komen ontvangt u een korting op de congresfee. 

Meer informatie over het congres op http://science-works.nl/kennisintensieve-beleidsontwikkeling-in-praktijk/

 

Vide

Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact treden met beroepsgenoten. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.  
       

Adres

Bezoekadres:
Ambachtsstraat 15
3861 RH NIJKERK

Telefoon

Tel. 033-247 34 61
Fax. 033-246 04 70
secretariaat@videnet.nl

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.
Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare