10-4 Vide Jaarcongres:
                        Welke Interventies: De optimale mix? 

Wanneer is het voor een toezichthouder tijd voor krachtig ingrijpen? Wanneer volstaat een goed gesprek? En wanneer doet u bewust nog even helemaal niets?

Vragen waar elke toezichthouder zich met regelmaat voor gesteld ziet en waarop het antwoord het verschil kan maken tussen het doel wel of niet bereiken.

Op donderdag 10 april 2014 organiseert de beroepsvereniging Vide haar jaarcongres, dit keer over de interventies van toezichthouders en hoe je ze slim kan combineren.

De locatie van het congres is het Leger des Heils gebouw in Almere. Deze locatie staat symbool voor het type discussie dat we graag met elkaar willen voeren: niet vanuit de ivoren toren, maar met de voeten in de (maatschappelijke) klei. Immers, toezicht raakt burgers, bedrijven en instellingen dagelijks, direct en indirect, met soms grote gevolgen.

Tijdens het congres komen vragen aan de orde als: wat is een goede interventiemix, hoe bereik je je doel, zet je in op preventie of juist op repressie, geef je vertrouwen of leg je de regels gedetailleerd op, op wie richt je je eigenlijk primair, welke innovaties in interventies zijn er, wat gebeurt er op strategisch, tactisch en operationeel niveau en hangt dat ook in de praktijk nog samen, hoe zet je je bevoegdheden zo goed mogelijk in?

In de ochtend is het plenaire deel met bijdragen van de burgemeester van Almere, mw. A. Jorritsma,  de voorzitter van het college van procureurs-generaal, H.J. Bolhaar en Rob van Dorp & Jan Schipper, schrijvers van het boek ‘de interventie”. Vanuit hun rijke ervaring zullen zij de dilemma’s in het bepalen van interventies schetsen en oplossingsrichtingen bespreken. Meer informatie over het programma vindt u hier.

In het middagdeel organiseren we boeiende werkbezoeken op diverse locaties waarin de weerbarstige praktijk van interventies aan de orde komt. We gaan naar de gevangenis. Bekijken de stedebouwkundige interventies in de binnenstad. Gaan met jeugd BOA's mee op stap en praten over criminaliteit en reclassering. Uiteraard kan ook het toezicht op de Oostvaardersplassen niet ontbreken. 

U kunt zich voor dit congres uitsluitend aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier. U wordt doorgezet naar de internetkassa waar u direct kunt betalen of een factuur kunt opvragen. Uw aanmelding is definitief na het verwerken van de betaling.

04-03 Vide bijeenkomst "Maatschappelijk effect van de inspecties"

Hoe bepalen wij de maatschappelijke waarde van toezicht? Hoe maken wij die waarde inzichtelijk? En welke dynamiek in het bestuurlijke denken brengt ons vandaag bij die vraag? En welke rol speelt de verhouding tussen intern en extern toezicht daarin? Minderman gaat in op die vragen en zal aan de hand van een terugblik een ontwikkeling schetsen waardoor de beantwoording van deze vragen dichterbij komt. Hij is een groot voorstander van een hechtere samenwerking tussen raden van toezicht en inspecties omdat met verdergaande decentralisatie het primaat van toezicht genuanceerder komt te liggen dan 'Den Haag' nog wel eens denkt. De beoordeling van kwaliteit van toezicht vindt vooral daar plaats waar intern en extern toezicht elkaar ontmoeten!

Datum: dinsdag 4 maart 2014
Tijdstip: 15.00 uur tot 17.30 uur (aansluitend een borrel)
Locatie: NVWA Catharijnesingel 59 in Utrecht
Aanmelding: voor maandag 3 maart a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl
Kosten: aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

20-03 Vide evaluatorennetwerk: Doelmatigheidsonderzoek

ZonMw voert inmiddels al vijftien jaar lang het programma Doelmatigheidsonderzoek uit. Oogmerk van het programma is 'kwalitatief hoogstaande patiëntenzorg tegen aanvaardbare kosten voor de samenleving'. De nadruk in het programma ligt op het bereiken van verbeteringen in de patiëntenzorg; randvoorwaarde is dat dit gerealiseerd wordt tegen aanvaardbare kosten. Het programma is gericht op de praktijk van de zorg: die thema's worden onderzocht die daadwerkelijk leven bij zorgprofessionals en beleidsorganisaties. En het programma leidt tot onderzoekresultaten die een goede kans hebben op implementatie; de kennis die het programma oplevert moet bruikbaar zijn voor eindgebruikers in de praktijk en voor het beleid.

Het programma Doelmatigheidsonderzoek is in Nederland vrijwel enig in zijn soort, een goede reden om evaluatoren maar ook anderen zoals programmamanagers hier kennis mee te laten maken. Het feit dat het programma al vijftien jaar lang wordt uitgevoerd, leidt vanzelf naar de vraag wat de succesfactoren ervan zijn. En vervolgens de vraag wat daaruit door andere onderzoekprogramma's, zeker ook buiten de zorg, geleerd kan worden; evaluatoren van buiten de zorg worden dan ook nadrukkelijk voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

Datum: donderdag 20 maart 2014
Tijdstip: 15.00 uur tot 17.30 uur
Locatie: ZonMw | Laan van Nieuw Oost Indië 334, 2593 CE Den Haag
Aanmelding: voor maandag 6 april, via het aanmeldingsformulier op de website
Kosten: Kostenloos via een e-mail naar het secretariaat

 

Vide

Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact treden met beroepsgenoten. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.  
       

Adres

Bezoekadres:
Ambachtsstraat 15
3861 RH NIJKERK

Telefoon

Tel. 033-247 34 61
Fax. 033-246 04 70
secretariaat@videnet.nl

Klik hier om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief.
Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare