Vide-boek: Turven, tellen en toetsen

is een boek over toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie en de maatschappelijke betekenis in Nederland.

Namens Vide heeft een redactieraad 22 auteurs uit wetenschap en praktijk bereid gevonden om vanuit hun ervaring en kennis een bespiegeling te geven op het werk van de turvende, tellende en toetsende professionals. Bestel het boek.

  1. Home
  2. Over Vide
  3. Institutioneel lidmaatschap

Institutioneel lidmaatschap

Vide is een vereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact treden met beroepsgenoten.

Institutionele leden
Institutionele leden zijn organisaties of inspectiediensten die zich als organisatie verbinden aan de Vide. Vide heeft de ambitie om een rol te spelen in professionalisering van het beroepsveld waar zij zich op richt. Daarmee wordt Vide een bondgenoot voor veel organisaties uit dat beroepsbeeld: inspectiediensten, gemeenten, et cetera. Organisaties kunnen zich professionaliseren in hun vakgebied door zich aan te melden als institutioneel lid van de beroepsvereniging Vide. Vide brengt de leden door middel van activiteiten met elkaar in contact en bevordert de uitwisseling van kennis, ervaringen en inzichten tussen de beroepsgenoten waardoor er een beter functionerende overheid en maatschappij ontstaat.

Regeling voor institutionele leden
Vide stelt aan de organisatie per bijeenkomst maximaal 10 deelname plaatsen ter beschikking, medewerkers van de betreffende organisatie kunnen gratis deelnemen aan activiteiten van Vide met uitzondering van het Vide jaarcongres. Deelnemers aan het Vide Jaarcongres betalen een kleine bijdrage van € 100,-.

Kosten en lid worden
Een institutioneel lidmaatschap kost per jaar € 3.000,-.

Word nu lid.


 


Vide-boek: Turven, tellen en toetsen

is een boek over toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie en de maatschappelijke betekenis in Nederland.

Namens Vide heeft een redactieraad 22 auteurs uit wetenschap en praktijk bereid gevonden om vanuit hun ervaring en kennis een bespiegeling te geven op het werk van de turvende, tellende en toetsende professionals. Bestel het boek.