1. Home
  2. Nieuws
  3. Vide columns
  4. Het nieuwe jaar wordt altijd beter!

Het nieuwe jaar wordt altijd beter!

<vervolg column> Dan nog dit. Er is, dit valt niet te ontkennen, domweg niet genoeg tijd en geld om alles goed te doen. Vandaar dat we voor komend jaar insteken op intelligent, gericht en geprioriteerd handhaven. We hebben – naast een aantal speerpunten – een aantal thema’s geformuleerd en we vertrouwen erop dat u zich hiervoor extra hard wilt maken. Dan kan succes niet uitblijven.

Tot slot. U beseft uiteraard allemaal dat we vanuit het kabinet een forse bezuiniging voor onze kiezen hebben gekregen. We proberen nog te voorkomen dat de soep even heet moet worden gegeten als ze wordt opgediend. Maar mochten deze pogingen geen succes hebben, dan is het een uitdaging om met minder mensen en minder geld meer effect te hebben.

Kernwoorden zijn dan ook transparantie, rekenschap, dienstbaarheid, efficiency en schouders eronder. Hoe het ook zij, ons vak van toezicht en handhaving blijft een mooi vak: niet iedereen is geroepen om de samenleving voor meer onheil en ongeluk te behoeden dan de samenleving zichzelf spontaan al aandoet.

Maar laat ik u niet langer ophouden. Als u zich zodadelijk naar de hal begeeft, dan zijn de glazen al ingeschonken. En met een nieuw budget kan er ook nog wel een bitterbal of een vlammetje vanaf. Ik wens u een gezond en bovenal productief 2008 toe!”

Tot zover de nieuwjaarsrede. U ziet, het wordt een mooi jaar, dit jaar 2008, althans de IG wil dat het mooi jaar wordt, althans het zal een mooi jaar worden, als iedereen hard werkt en goed presteert, als de grote incidenten uitblijven en als de politiek zich een beetje inhoudt. En mocht het allemaal niet helemaal gaan lukken, dan hebben we altijd 2009 nog!

Dick Ruimschotel