Vide-boek: Turven, tellen en toetsen

is een boek over toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie en de maatschappelijke betekenis in Nederland.

Namens Vide heeft een redactieraad 22 auteurs uit wetenschap en praktijk bereid gevonden om vanuit hun ervaring en kennis een bespiegeling te geven op het werk van de turvende, tellende en toetsende professionals. Bestel het boek.

  1. Home
  2. Over Vide
  3. Het bestuur van Vide

Het bestuur van Vide

Het bestuur bestaat uit onderstaande leden. Alle bestuursleden zijn bereikbaar via ons secretariaat. Ook onze statuten zijn inzichtelijk.


Peter van der Knaap (voorzitter)
Directeur-bestuurder bij de SWOV.

Frank van den Broek (penningmeester)
Programmamanager bij de Algemene Rekenkamer.

Martine Hoogesteger (lid)
Afdelingshoofd Toezichtuitvoering, afd. Voedselveiligheid en Industriële productie bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

Inge de Wolf (lid)
Coördinerend inspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs

Sipko Mülder (lid)
Hoofd Risicodetectie en Ontwikkeling IGJ

Hanneke Miedema (lid)
Manager Detectie en snelle interventies, NZa

Rosita Thé
Directeur, DCMR Milieudienst Rijnmond

Het bestuur wordt ondersteund door Jeroen Leenstra (verenigingsmanager).


Vide-boek: Turven, tellen en toetsen

is een boek over toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie en de maatschappelijke betekenis in Nederland.

Namens Vide heeft een redactieraad 22 auteurs uit wetenschap en praktijk bereid gevonden om vanuit hun ervaring en kennis een bespiegeling te geven op het werk van de turvende, tellende en toetsende professionals. Bestel het boek.