Vide-boek: Turven, tellen en toetsen

is een boek over toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie en de maatschappelijke betekenis in Nederland.

Namens Vide heeft een redactieraad 22 auteurs uit wetenschap en praktijk bereid gevonden om vanuit hun ervaring en kennis een bespiegeling te geven op het werk van de turvende, tellende en toetsende professionals. Bestel het boek.

  1. Home
  2. Over Vide
  3. Het bestuur van Vide

Het bestuur van Vide

Het bestuur bestaat uit onderstaande leden. Alle bestuursleden zijn bereikbaar via ons secretariaat. Ook onze statuten zijn inzichtelijk.


De heer Peter van der Knaap (voorzitter)
Directeur-bestuurder bij de SWOV. 

Mevrouw Loes de Maat (penningmeester)
Directeur van de directie Toezicht en Handhaving (T&H) van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De heer Frank van den Broek (secretaris)
Programmamanager bij de Algemene Rekenkamer.

Mevrouw Frederieke Damme (lid)
Hoofd Facilitaire Dienst, Ministerie van Financiën 

Mevrouw Martine Hoogesteger (lid)
Afdelingshoofd Toezichtuitvoering, afd. Voedselveiligheid en Industriële productie bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

Mevrouw Femke de Vries (lid)
Bestuurslid Autoriteit Financiële Markten

Mevrouw Inge de Wolf (lid)
Coördinerend inspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs

 

De heer Sipko Mülder (lid)

Hoofd Risicodetectie en Ontwikkeling IGJ

Het bestuur wordt ondersteund door de heer Jeroen Leenstra,
verenigingsmanager, die ook de functie van ambtelijk secretaris uitvoert.