Kenniscentrum

.. (Terug naar bovenliggende map)

Bestanden

Leidraad objectgericht risicomanagement door rijkstoezichthouders - nadere uitwerking.pdf Leidraad objectgericht risicomanagement door rijkstoezichthouders - nadere uitwerking.pdf
Nadere uitwerking van de Leidraad objectgericht risicomanagement. Deze bevat een verdieping van de hoofdelementen van risicomanagement, een omschrijving van de toezichtpraktijk van rijkstoezichthouders met voorbeelden en een korte omschrijving van enkele analysetechnieken. Download
Leidraad objectgericht risicomanagement door rijkstoezichthouders.pdf Leidraad objectgericht risicomanagement door rijkstoezichthouders.pdf
De Leidraad objectgericht risicomanagement geeft een kader voor het managen van de risicogerichte werkwijze van rijkstoezichthouders. Het maakt het mogelijk het risicomanagement van rijkstoezichthouders te beschrijven en te vergelijken, waar mogelijk beter op elkaar af te stemmen en verder te ontwikkelen en het vanuit een gemeenschappelijk begrippenkader te evalueren. Download
Leidraad effectmeting bij inspecties.pdf Leidraad effectmeting bij inspecties.pdf
Inspecties zullen - net als andere organisaties - het effect van hun activiteiten zichtbaar willen maken om te zien of de gestelde doelen bereikt zijn en waar nodig deze activiteiten bij te sturen. Effecten meten kan echter op veel verschillende manieren. Deze leidraad beschrijft ontwerpprincipes om tot een systeem van effectmeting te komen. Download
Gids Programmatisch handhaven voor decentrale overheden.pdf Gids Programmatisch handhaven voor decentrale overheden.pdf
Deze gids is bedoeld om u ondersteuning te bieden bij het opstellen van een handhavingsprogramma. De gids is bestemd voor de handhavingsregisseurs. Het document bestaat uit een stappenplan programmatisch handhaven, een inventarisatiemodel handhavingstaken, een risicoanalysemodel en een aantal standaarden voor methoden van aanpak. Download
Handleiding nalevingsmonitor.pdf Handleiding nalevingsmonitor.pdf
Deze handleiding is een instrument voor beleidsmakers, wetgevers, toezichthouders en evaluatoren en geeft inzicht in de mate van naleving en in de motieven om de wet na te leven dan wel te overtreden. De handleiding behandelt achtereenvolgens de opbouw van het instrument, de organisatie en fasering van het onderzoek, de uitvoering ervan en de rapportage. Het schetst de inhoud en het proces van het opstellen en uitvoeren van de monitor.
Download
Actueel
 1. News 14 Dec

  Express Business: Duitsland wil ‘backdoor’-toegang tot alle elektronische apparaten

  In Duitsland zal technologische apparatuur moeten worden uitgerust met codes die voor de autoriteiten constant...  Lees meer…

 2. News 13 Dec

  Zorgvisie: Ziekenhuizen ondergraven conclusies ACM-rapport

  De bewering dat de prijzen bij de gefuseerde ziekenhuizen Zuyderland, Elisabeth-TweeSteden en Spaarne Gasthuis...  Lees meer…

 3. News 13 Dec

  AT5: Veel vragen over politieoptreden bij vernieling joods restaurant: 'Agenten hebben juist gehandeld'

  Het optreden van de politie bij het geweld tegen een joods restaurant aan de Amstelveenseweg, leidde vanmiddag tot...  Lees meer…

 4. News 12 Dec

  Toezichttafel: ILT gooit het roer helemaal om

  Op 27 november presenteerde inspecteur-generaal Jan van den Bos van de Inspectie Leefomgeving en Transport aan...  Lees meer…

 5. news
  Alle actueel
Activiteiten
 1. Event 18 Jan

  Algemene ledenvergadering

  Hierbij willen wij u uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering.  Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen we kort terug kijken op hetgeen wat bereikt is in het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar de plannen en de...  Lees meer…

 2. Event 18 Jan

  Vide Nieuwjaarsbijeenkomst

  Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering vindt op 18 januari de Vide Nieuwjaarsbijeenkomst plaats. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Drs. R.J.T. (Rob) van Lint is deze middag...  Lees meer…

 3. Event 8 Feb

  Vide bijeenkomst

  Noteer de data vast in uw agenda en houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor de onderwerpen en sprekers van de Vide bijeenkomst. U kunt ook zelf ideeën voor onderwerpen en/of en sprekers aangeven, bijvoorbeeld als u...  Lees meer…

 4. Event 11 Mrt

  Rigorous Impact Evaluation in Europe

  Call for Papers In Honor of Alberto P. Martini for a Special Issue of the Journal: Evaluation Review Rigorous Impact Evaluation in Europe Guest Editors: Gian Paolo Barbetta, Catholic University of Milan; Douglas J....  Lees meer…

 5. event
  Alle activiteiten

Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare