Kenniscentrum

.. (Terug naar bovenliggende map)

Bestanden

Leidraad objectgericht risicomanagement door rijkstoezichthouders - nadere uitwerking.pdf Leidraad objectgericht risicomanagement door rijkstoezichthouders - nadere uitwerking.pdf
Nadere uitwerking van de Leidraad objectgericht risicomanagement. Deze bevat een verdieping van de hoofdelementen van risicomanagement, een omschrijving van de toezichtpraktijk van rijkstoezichthouders met voorbeelden en een korte omschrijving van enkele analysetechnieken. Download
Leidraad objectgericht risicomanagement door rijkstoezichthouders.pdf Leidraad objectgericht risicomanagement door rijkstoezichthouders.pdf
De Leidraad objectgericht risicomanagement geeft een kader voor het managen van de risicogerichte werkwijze van rijkstoezichthouders. Het maakt het mogelijk het risicomanagement van rijkstoezichthouders te beschrijven en te vergelijken, waar mogelijk beter op elkaar af te stemmen en verder te ontwikkelen en het vanuit een gemeenschappelijk begrippenkader te evalueren. Download
Leidraad effectmeting bij inspecties.pdf Leidraad effectmeting bij inspecties.pdf
Inspecties zullen - net als andere organisaties - het effect van hun activiteiten zichtbaar willen maken om te zien of de gestelde doelen bereikt zijn en waar nodig deze activiteiten bij te sturen. Effecten meten kan echter op veel verschillende manieren. Deze leidraad beschrijft ontwerpprincipes om tot een systeem van effectmeting te komen. Download
Gids Programmatisch handhaven voor decentrale overheden.pdf Gids Programmatisch handhaven voor decentrale overheden.pdf
Deze gids is bedoeld om u ondersteuning te bieden bij het opstellen van een handhavingsprogramma. De gids is bestemd voor de handhavingsregisseurs. Het document bestaat uit een stappenplan programmatisch handhaven, een inventarisatiemodel handhavingstaken, een risicoanalysemodel en een aantal standaarden voor methoden van aanpak. Download
Handleiding nalevingsmonitor.pdf Handleiding nalevingsmonitor.pdf
Deze handleiding is een instrument voor beleidsmakers, wetgevers, toezichthouders en evaluatoren en geeft inzicht in de mate van naleving en in de motieven om de wet na te leven dan wel te overtreden. De handleiding behandelt achtereenvolgens de opbouw van het instrument, de organisatie en fasering van het onderzoek, de uitvoering ervan en de rapportage. Het schetst de inhoud en het proces van het opstellen en uitvoeren van de monitor.
Download
Actueel
 1. News 19 Okt

  Omgevingsdienst Regio Arnhem: Samenwerking aanpak criminele activiteiten buitengebied

  Het samenwerkingsverband bestaat uit gemeente Overbetuwe, politie, brandweer, het Openbaar Ministerie, Land- en...  Lees meer…

 2. News 19 Okt

  Autoriteit Persoonsgegevens: AP: Microsoft verwerkt gegevens Windowsgebruikers in strijd met wet

  Microsoft verwerkt via Windows 10 in strijd met de wet gegevens van mensen die dit besturingssysteem op hun computer...  Lees meer…

 3. News 18 Okt

  Beveiligingsnieuws: Voorlopig geen landelijke lijst met fraudeurs

  Onder andere VNO-NCW en creditcarduitgever ICS zijn voorstander van een nationale zwarte lijst met fraudeurs. Deze...  Lees meer…

 4. News 18 Okt

  AFM: Stichting toetsing verzekeraars toetst AFM-thema’s klantbelang

  De Stichting toetsing verzekeraars (Stv) gaat 3 AFM-onderzoeksthema’s toetsen bij verzekeraars:...  Lees meer…

 5. news
  Alle actueel
Activiteiten
 1. Event 24 Okt

  Bijeenkomst Vide Evaluatorennetwerk Vergelijkingsanalyse: opmaat voor een effectmeting of meer?

  In evaluatieland zijn Randomised Controlled Trials (RTC) of als dit niet mogelijk is een quasi-experimentele aanpak de  gouden standaard om effectiviteit aan te tonen. Dit type onderzoek vergt echter vaak een grote investering en...  Lees meer…

 2. Event 3 Nov

  Leergang Beleidsonderzoek met Impact - ScienceWorks

  ScienceWorks organiseert dit jaar wederom een Leergang Beleidsonderzoek met Impact. Deze keer vindt het plaats op 3, 10 en 17 november in Karel V, middenin Utrecht. Deelnemers en sprekers uit de wetenschap, overheid en bedrijfsleven...  Lees meer…

 3. Event 16 Nov

  Vide bijeenkomst "Science fiction of toezicht?"

  Science fiction of toezicht?   Wie had tien jaar geleden kunnen denken dat computers in plaats van adviseurs klanten voorzien van beleggingsadvies? Dat software soms betrouwbaarder een tumor kan herkennen dan een...  Lees meer…

 4. Event 22 Nov

  Nieuwspoort Seminar Toezicht in Transitie 2018

  Ondersteund door Vide: Vide-leden ontvangen korting op de deelnamekosten   Toezicht blijft in transitie. Markttoezichthouders en inspecties opereren in een snel veranderende omgeving die toeneemt in...  Lees meer…

 5. event
  Alle activiteiten

Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare