Kenniscentrum

.. (Terug naar bovenliggende map)

Bestanden

Leidraad objectgericht risicomanagement door rijkstoezichthouders - nadere uitwerking.pdf Leidraad objectgericht risicomanagement door rijkstoezichthouders - nadere uitwerking.pdf
Nadere uitwerking van de Leidraad objectgericht risicomanagement. Deze bevat een verdieping van de hoofdelementen van risicomanagement, een omschrijving van de toezichtpraktijk van rijkstoezichthouders met voorbeelden en een korte omschrijving van enkele analysetechnieken. Download
Leidraad objectgericht risicomanagement door rijkstoezichthouders.pdf Leidraad objectgericht risicomanagement door rijkstoezichthouders.pdf
De Leidraad objectgericht risicomanagement geeft een kader voor het managen van de risicogerichte werkwijze van rijkstoezichthouders. Het maakt het mogelijk het risicomanagement van rijkstoezichthouders te beschrijven en te vergelijken, waar mogelijk beter op elkaar af te stemmen en verder te ontwikkelen en het vanuit een gemeenschappelijk begrippenkader te evalueren. Download
Leidraad effectmeting bij inspecties.pdf Leidraad effectmeting bij inspecties.pdf
Inspecties zullen - net als andere organisaties - het effect van hun activiteiten zichtbaar willen maken om te zien of de gestelde doelen bereikt zijn en waar nodig deze activiteiten bij te sturen. Effecten meten kan echter op veel verschillende manieren. Deze leidraad beschrijft ontwerpprincipes om tot een systeem van effectmeting te komen. Download
Gids Programmatisch handhaven voor decentrale overheden.pdf Gids Programmatisch handhaven voor decentrale overheden.pdf
Deze gids is bedoeld om u ondersteuning te bieden bij het opstellen van een handhavingsprogramma. De gids is bestemd voor de handhavingsregisseurs. Het document bestaat uit een stappenplan programmatisch handhaven, een inventarisatiemodel handhavingstaken, een risicoanalysemodel en een aantal standaarden voor methoden van aanpak. Download
Handleiding nalevingsmonitor.pdf Handleiding nalevingsmonitor.pdf
Deze handleiding is een instrument voor beleidsmakers, wetgevers, toezichthouders en evaluatoren en geeft inzicht in de mate van naleving en in de motieven om de wet na te leven dan wel te overtreden. De handleiding behandelt achtereenvolgens de opbouw van het instrument, de organisatie en fasering van het onderzoek, de uitvoering ervan en de rapportage. Het schetst de inhoud en het proces van het opstellen en uitvoeren van de monitor.
Download
Actueel
 1. News 22 Jun

  OM: Celstraf en behandeling geëist tegen voormalig agent voor afpersing

  Financiële en andere problemen brachten een voormalig politiemedewerker ertoe om mannen af te persen die een...  Lees meer…

 2. News 21 Jun

  NOS: Overheden gaan strijd aan met online propaganda voor terrorisme

  Joost Schellevis Zoek op 'kinderporno' op Google, en je krijgt vooral een hoop voorlichting en artikelen...  Lees meer…

 3. News 20 Jun

  Bits of Freedom: Politie te kort door bocht in strijd tegen jihadisme

  Rejo Zenger De NOS verhaalt vandaag over een nieuw team van de politie die zich bezig houdt met het verwijderen...  Lees meer…

 4. News 19 Jun

  Beveiligingsnieuws: Forse kritiek op beleid Nationale Politie

  De politie laat het ‘platteland’ links liggen. Dat schrijven de twaalf Commissarissen van de Koning in...  Lees meer…

 5. news
  Alle actueel
Activiteiten
 1. event
  Alle activiteiten

Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare