Kenniscentrum

.. (Terug naar bovenliggende map)

Bestanden

Leidraad objectgericht risicomanagement door rijkstoezichthouders - nadere uitwerking.pdf Leidraad objectgericht risicomanagement door rijkstoezichthouders - nadere uitwerking.pdf
Nadere uitwerking van de Leidraad objectgericht risicomanagement. Deze bevat een verdieping van de hoofdelementen van risicomanagement, een omschrijving van de toezichtpraktijk van rijkstoezichthouders met voorbeelden en een korte omschrijving van enkele analysetechnieken. Download
Leidraad objectgericht risicomanagement door rijkstoezichthouders.pdf Leidraad objectgericht risicomanagement door rijkstoezichthouders.pdf
De Leidraad objectgericht risicomanagement geeft een kader voor het managen van de risicogerichte werkwijze van rijkstoezichthouders. Het maakt het mogelijk het risicomanagement van rijkstoezichthouders te beschrijven en te vergelijken, waar mogelijk beter op elkaar af te stemmen en verder te ontwikkelen en het vanuit een gemeenschappelijk begrippenkader te evalueren. Download
Leidraad effectmeting bij inspecties.pdf Leidraad effectmeting bij inspecties.pdf
Inspecties zullen - net als andere organisaties - het effect van hun activiteiten zichtbaar willen maken om te zien of de gestelde doelen bereikt zijn en waar nodig deze activiteiten bij te sturen. Effecten meten kan echter op veel verschillende manieren. Deze leidraad beschrijft ontwerpprincipes om tot een systeem van effectmeting te komen. Download
Gids Programmatisch handhaven voor decentrale overheden.pdf Gids Programmatisch handhaven voor decentrale overheden.pdf
Deze gids is bedoeld om u ondersteuning te bieden bij het opstellen van een handhavingsprogramma. De gids is bestemd voor de handhavingsregisseurs. Het document bestaat uit een stappenplan programmatisch handhaven, een inventarisatiemodel handhavingstaken, een risicoanalysemodel en een aantal standaarden voor methoden van aanpak. Download
Handleiding nalevingsmonitor.pdf Handleiding nalevingsmonitor.pdf
Deze handleiding is een instrument voor beleidsmakers, wetgevers, toezichthouders en evaluatoren en geeft inzicht in de mate van naleving en in de motieven om de wet na te leven dan wel te overtreden. De handleiding behandelt achtereenvolgens de opbouw van het instrument, de organisatie en fasering van het onderzoek, de uitvoering ervan en de rapportage. Het schetst de inhoud en het proces van het opstellen en uitvoeren van de monitor.
Download
Actueel
 1. News 22 Jul

  Beveiligingsnieuws: Rechercheurs kritisch op eigen organisatie en cultuur

  De bureaucratie vormt de grootste ergernis voor rechercheurs van de politie. Ook vindt meer dan de helft het...  Lees meer…

 2. News 21 Jul

  ACM: Uitspraak CBb bevestigt methodiek kostenberekening ACM

  Na jarenlange juridische strijd heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) ACM in het...  Lees meer…

 3. News 20 Jul

  Diemernieuws: Gemeente houdt integrale controle op industrieterrein Verrijn Stuart

  DIEMEN - De gemeente heeft woensdag een integrale controle uitgevoerd bij een aantal bedrijven op industrieterrein...  Lees meer…

 4. News 19 Jul

  Misset Horeca: AirBnB-concurrentie: KHN pleit voor eerlijk speelveld

  Een kwart van de hotels ervaart concurrentie van online platforms als Airbnb. Dat is de belangrijkste conclusie van...  Lees meer…

 5. news
  Alle actueel
Activiteiten
 1. Event 14 Sep

  Vide bijeenkomst

  Vanaf dit najaar doen we iets nieuws: elke tweede donderdag van de maand organiseren we een Vide bijeenkomst. De onderwerpen zullen verschillen, maar altijd interessant en door de interactie en discussie met experts...  Lees meer…

 2. Event 12 Okt

  Vide bijeenkomst

  Vanaf dit najaar doen we iets nieuws: elke tweede donderdag van de maand organiseren we een Vide bijeenkomst. De onderwerpen zullen verschillen, maar altijd interessant en door de interactie en discussie met experts en...  Lees meer…

 3. Event 9 Nov

  Vide bijeenkomst

  Vanaf dit najaar doen we iets nieuws: elke tweede donderdag van de maand organiseren we een Vide bijeenkomst. De onderwerpen zullen verschillen, maar altijd interessant en door de interactie en discussie met experts en...  Lees meer…

 4. Event 14 Dec

  Vide bijeenkomst

  Vanaf dit najaar doen we iets nieuws: elke tweede donderdag van de maand organiseren we een Vide bijeenkomst. De onderwerpen zullen verschillen, maar altijd interessant en door de interactie en discussie met experts en...  Lees meer…

 5. event
  Alle activiteiten

Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare