Evaluatorennetwerk

Blijf op de hoogte van het Evaluatorennetwerk en meld je aan voor de mailinglijst.

  1. Home
  2. Vide netwerken
  3. Evaluatoren Netwerk

Het Vide Evaluatoren Netwerk

 

In 2012 is het Evaluatoren Netwerk gestart. Het Evaluatoren Netwerk vormt onderdeel van Vide, de Nederlandse beroepsvereniging voor toezichthouders, inspecteurs, handhavers en evaluatoren. Het doel van het netwerk is het uitwisselen van kennis en ervaring op het terrein van beleidsevaluatie onder professionals en het op deze wijze bijdragen aan de versterking van de evaluatiepraktijk. Dit doen we door het organiseren van bijeenkomsten en het bieden van relevante online informatie.
 
De bijeenkomsten vinden eens per kwartaal plaats, meestal in Den Haag en worden bijgewoond door 30 à 75 evaluatoren per bijeenkomst. Ze worden over het algemeen afgesloten met een borrel, zodat je met collega-evaluatoren uit andere organisaties kunt kennismaken of bijpraten. In de huidige periode van thuiswerken zijn deze fysieke bijeenkomsten vervangen door Webinars.
 
De bijeenkomsten zijn meestal georganiseerd rond één van de volgende drie hoofdthema’s:
 
Nut en benutting van evaluatieonderzoek
Methoden en technieken van evaluatieonderzoek
Evaluatie-infrastructuur in Nederland.
 
Het netwerk is informeel. Elke geïnteresseerde evaluator kan zich via de website aanmelden voor een bijeenkomst. Je hoeft daarvoor geen lid te zijn, maar als je enthousiast bent over onze bijeenkomsten mag dat uiteraard wel! Je bent al Vide-lid voor €25,- per jaar. Je kunt je ook kosteloos aanmelden voor de Vide nieuwsbrief. Eenmaal aangemeld, ontvang je aankondigingen voor alle Vide-bijeenkomsten, inclusief die van het Evaluatorennetwerk. Je kunt daarnaast ook lid worden van de LinkedIn-groep ‘Vide-Evaluatorennetwerk/ Dutch Evaluation Society’: https://www.linkedin.com/groups/3879023.
 
De organisatie van het netwerk ligt in handen van een kleine groep evaluatoren, vooral afkomstig uit de rijksoverheid maar ook uit de private sector. Zo participeren onder meer evaluatoren werkzaam bij een universiteit, planbureau, ministeries, toezichthouder, privaat adviesbureau en de Algemene Rekenkamer.
 
Daarnaast is het netwerk vertegenwoordigd in de redactie van Beleidsonderzoek Online, een online tijdschrift over beleidsonderzoek: www.beleidsonderzoekonline.nl.
 
Organiserende werkgroep van het Evaluatorennetwerk
Frank van den Broek (Algemene Rekenkamer, tevens Vide bestuurslid)
Essy van Dijk (Ministerie van Justitie/WODC)
Dick Hanemaayer (Beleidsonderzoekonline.nl) 
Marieke Gorrée (Inspectie voor Leefomgeving en Transport ILT)
Jedid-Jah Jonker (Algemene Rekenkamer)
Carolien Klein Haarhuis (Ministerie van Financiën)
Maria Luce Sijpenhof (SCP)
Valérie Pattyn (Universiteit Leiden, tevens Vlaams evaluatorennetwerk)
Nynke de Witte (Ministerie van Financiën)
Pauline Wortelboer (Ministerie van IenM/KIM)
Jos  Mevissen (Jos Mevissen Evaluatieadvies)
 
Contact: secretariaat@videnet.nl
 

Evaluatorennetwerk

Blijf op de hoogte van het Evaluatorennetwerk en meld je aan voor de mailinglijst.