1. Home
  2. Nieuws
  3. Vide columns
  4. Evaluation im Deutschsprachigen Raum

Evaluation im Deutschsprachigen Raum

Congres van de Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse Evaluatie-Verenigingen te Basel op 15 en 16 maart 2007

Op uitnodiging van de organisatoren sprak ik in Basel op het congres van de Duitse, de Zwiterse en de Oostenrijkse evaluatie-‘societies’ dat mede mogelijk gemaakt werd door de Fachhochschule Nordwestschweiz en de Uni Basel, departement voor sociologie. Net zoals Vide haar lustrumcongres in het teken van ‘grensoverschrijdend toezicht’ heeft geplaatst, gold dat ook voor dit congres.

De geschiedenis van het evaluatieonderzoek in de Mitteneuropeaische Laender is echter fundamenteel anders dan die van ons. Tot midden jaren negentig gebeurde er nog niet veel, zij het in Duitsland en in Zwitserland al weer wat meer aan activiteiten dan in Oostenrijk plaatsvond. De drie Vide-lookalikes zijn dan ook pas midden jaren negentig opgericht, terwijl in Nederland Vide weliswaar pas éind jaren negentig werd opgericht, maar zo´n tien jaar eerder, in Den Haag, de aanzet werd gemaakt om tot een European Evaluation Society te komen. Uiteindelijk werd die, rond 1990, ook in Den Haag opgericht. In die tijd keek niemand naar Midden-Europa. Nu, vijftien jaar later is dat deels anders.

Er gaat behoorlijk wat om in deze verenigingen. Ruim 220 mensen waren aanwezig. Plenaire bijeenkomsten gingen over benutting en over de ‘institutionelle Einbettung der Evaluationen’, in welke bijeenkomst mijn optreden gepland was. Veel aandacht was er voor ‘Gesetzegebung’ (wet- en regelgeving), co-makership en voor het belang van prospectieve evaluaties (= ex ante-studies). Veel geklaag was er over de voortgaande managerialisatie van overheden (‘Performanzanalysen’, Performanzkontroll’) en ook was er voorzichtige kritiek op de landelijke Rekenkamers te horen, dit omdat ze meer en meer aan evaluaties en ‘Wirkungsanalysen’ beweren te doen, maar het toch niet zo goed kunnen.

Het aantal sessies was klein, in bijna alle gevallen sterk inhoudelijk: Bildung, Arbeit, Gesundheit. Met één uitzondering, namelijk de evaluatie van het Institutionele Beleid, zeg maar: het openbaar bestuur. Geen sessies bijvoorbeeld over ‘Demokratie und Evaluation’, of over ‘Theorie und Evaluation’ of oder ‘Herrschaftsfreie Dialoog und Evaluation’... of over ‘Lernen und Evaluation’... Neen, veelal inhoudelijke presentaties, uiteraard allemaal in het Duits en presentaties waarbij bovendien de tijd genomen werd om intensief te discussiëren. Duidelijk zal zijn dat er ook sessies bij zaten die niet al te sprankelend waren… in bijvoorbeeld een van de bijeenkomsten over ontwikkelingssamenwerking, waande ik mij in 1988 in Nederland...

Opvallend vond ik tenslotte de sterke personele link tussen de academische wereld (Uni’s und Fachhochschulen) en de evaluatoren van de overheden. Van de 220 participanten waren er zeker 75 verbonden aan een Uni of een Fachhochschule. Ik telde daarentegen zeer weinig consultants van grote (of kleine) kantoren. Accountants waren ook niet uitgebreid aanwezig, en dat is bij de laatste EES-congressen wel anders.

De Zwitsers, Duitsers en Oostenrijkers maken een boekje van het congres, uiteraard in het Duits. De verwachting is dit eind dit jaar gereed te hebben. Ik ben bang dat dat lukt.

Grundlichkeit, wissen Sie ja doch!

Frans L. Leeuw