Nieuws

Empathische handhaving

U weet wat empathie is: het begrijpen van en meevoelen met mensen uit je omgeving. A voelt empathie voor B en B voelt dat A empathisch is. B. voelt zich begrepen en gerespecteerd en dat gevoel wordt sterker naarmate A ook, actief of responsief, ingaat op de belangen, wensen en noden van B. en diens mogelijkheden en onmogelijkheden. De verpleegkundige die niet alleen begrijpt wat ziek zijn is en hoe vervelend dat is, maar tevens ook het hoofdkussen opschut nog voor de bedlegerige erom vraagt.

De overheid – en daarmee ook toezicht- en handhavingsinstanties – moet transparant zijn, efficient en effectief, onafhankelijk, slagvaardig, rechtvaardig enzovoort. En ik voeg daar nog een dimensie bij ‘empathisch’; ik pleit voor empathisch toezicht en handhaving.

Laat ik dit verduidelijken met een voorbeeld. Ik heb een eenvoudig bootje dat afgemeerd ligt in een van de grachtjes van Amsterdam. Zoals met alles in de wereld, zijn er een aantal zaken wel en een aantal zaken niet geregeld. Het vinden van een ligplaats is overgelaten aan de wetten van de jungle ‘wie ligt er eerst, wie heeft het sterkste slot’. Dan de regels, ik noem er twee; 1. Je moet jaarlijks een bepaald bedrag aan belasting betalen om te mogen liggen en varen in het Amsterdams gebied. 2. Als je er eenmaal ligt, mag je je niet vastmaken aan het straatmeubulair zoals lantaarnpalen.

Om deze regels kracht bij te zetten, wordt er gehandhaafd, gewaarschuwd, beboet en desnoods weggesleept. Dit is voor handhaving normaal. Maar hier komt het bijzondere. Betalen van de belasting/heffing kan jaarlijks niet alleen per giro (al dan niet automatisch), maar ook bij de belangrijkste invaarroutes in de stad en - in het begin van het seizoen - ook nog bij de controlerende diensten zelf. Wat betreft regel 2. zijn in alle kademuren in heel Amsterdam ‘n soort ringen aangebracht, waar de boot aan kan worden verankerd. Men gebiedt dus niet alleen, maar men zorgt er ook voor dat norm-conform gedrag mogelijk en zelfs makkelijk is. Toen ik in de wintertijd een tijdje niet naar mijn bootje had omgekeken, kreeg ik per post van de betreffende instantie, Dienst Binnenwaterbeheer, een bericht dat nog een van mijn landtrossen niet aan de betreffende regel voldeed - met een fotootje erbij. Hierop zag ik direct wat men bedoelde en waarom overtreding een probleem vormde. Op de boot zelf had men dezelfde boodschap in een duidelijk zichtbaar geplastificeerd hoesje om een van de meertouwen gehangen. Van dezelfde instantie trof ik enkele weken voor Sail een schrijven, waarin het programma van Sail vermeld was tezamen met een kaartje van het havengebied en enkele tijdelijk aangescherpte regels. “Veel plezier nog op Sail!”; was getekend ‘Dienst Binnenwaterbeheer’.

Empathisch is dus niet alleen een aardige, evt. zelfs klantvriendelijke opstelling. Het vraagt om een overheid die normconform gedrag mogelijk maakt of liever nog vergemakkelijkt. Het vraagt ook om goed communiceren, actief, proactief, gericht, persoonlijk begrijpelijk, meedenkend, dienstverlenend. Een overheid die uitdraagt het maatschappelijk spel te begrijpen en te willen stimuleren. Die uitstraalt dat hij bestaat om het bestaan van de alle burgers te verbeteren. De overheid is ons personeel, zong Wim Kan al jaren geleden.

Vergeleken bij het voormalige gedrag van andere handhavingsdienst van de gemeente, de Dienst Parkeerbeheer is dit een verademing. Deze ‘wegsleepdienst’ werkte zo streng, willekeurig, buitenproportioneel en onbeschoft, dat een autobezitter regelmatig het slachtoffer werd. Ik ken mensen die - als ze op de zwarte markt een bazooka hadden kunnen kopen - graag deze uitwas van de Staat uit het straatbeeld had willen verwijderen. Pure door de overheid zelf opgeroepen agressie. Maar het was niet eens alleen persoonlijk. Zelf geneerde ik mij jarenlang hevig voor wielklemmen en weggesleepte auto’s, waarmee argeloos parkerende toeristen geconfronteerd weden. Hoeveel vakanties werden niet uit naam van de wet, handhaving en gerechtigheid verpest!

Kijk, empathisch handhaven, daar ben ik voor. Ik weet dat mannen dit moeilijker vinden dan vrouwen. En ik zie wel dat dit moeilijker is, naarmate handhaving van regels (als last voor de burger) meer is losgekoppeld van de dienstverlening (delusten van de burgers). Maar ook als het alleen om normen en plichten gaat biedt empathisch handhaven handvatten. Zoals het inzicht dat het bij de communicatie naar burgers en bedrijven niet alleen of vooral om het WAT gaat, maar het HOE, de manier en toon waarop een plicht of norm wordt gecommuniceerd en gehandhaafd. Nu heb ik, als burger/mede-eigenaar van de Staat en als norm-adressaat/booteigenaar, een briefje geschreven naar de dienst Binnenwaterbeheer om mijn waardering te uiten. Waar ik nu bang voor ben, is dat betrokkenen bij deze dienst mijn schrijven niet als compliment opvatten, maar als signaal dat men te soft geworden is. Geschrokken van mijn tevredenheid, zal men weer willen teruggaan naar ouderwets, streng, hiërarchisch, niet-empathisch handhaven. Had ik maar niets geschreven!

 1. De vorige column: Wroeten in het duister, groeien naar het licht

  Even voor Kerst 2014 – nog maar kort geleden - wilde ik in een contemplatieve bui terugkijken op 2014 om vandaar vooruit te kijken naar 2015. En ik schreef de titel neer die boven dit stukje staat ‘wroeten in het duister, groeien naar het licht’. Zo, dat staat, dacht ik, de inhoud van het verhaal zou zich vanzelf aandienen. Misschien kon ik er wel een opiniestukje van maken voor in een bedachtzame krant! Als ik 800 bladzijden kan schrijven (Goed Toezicht!), moet ik ook een halve bladzijde aankunnen. Het materiaal ligt immers voor het grijpen.

  Lees de gehele column van Dick Ruimschotel

Actueel
 1. News 23 Aug

  FAVV: Fipronil en de verwerkte producten op basis van eieren

  Het Agentschap past de normale procedures toe voor terugroeping uit de handel en de recall Het FAVV wenst opnieuw...  Lees meer…

 2. News 22 Aug

  AMWeb: Ministerie oogst veel kritiek op wetsvoorstel toezichtkosten

  Paul de Kuyper Niet alleen het Verbond van Verzekeraars ook andere brancheorganisaties uit de financiële...  Lees meer…

 3. News 21 Aug

  Verzekeraars onderzoeken mogelijkheid tot extra inspecties bij veehouderijbedrijven

  ​Verzekeraars onderzoeken samen met het Verbond van Verzekeraars de mogelijkheden om extra risicogerichte inspecties...  Lees meer…

 4. News 18 Aug

  Accountancy Vanmorgen: Boeteregime toezichthouders in Nederland relatief mild

  Nederlandse toezichthouders zijn in de regel milder en terughoudender met het uitdelen van boetes dan buitenlandse....  Lees meer…

 5. news
  Alle actueel
Activiteiten
 1. Event 14 Sep

  Vide bijeenkomst

  Vanaf dit najaar doen we iets nieuws: elke tweede donderdag van de maand organiseren we een Vide bijeenkomst. De onderwerpen zullen verschillen, maar altijd interessant en door de interactie en discussie met experts...  Lees meer…

 2. Event 12 Okt

  Vide bijeenkomst

  Vanaf dit najaar doen we iets nieuws: elke tweede donderdag van de maand organiseren we een Vide bijeenkomst. De onderwerpen zullen verschillen, maar altijd interessant en door de interactie en discussie met experts en...  Lees meer…

 3. Event 3 Nov

  Leergang Beleidsonderzoek met Impact - ScienceWorks

  ScienceWorks organiseert dit jaar wederom een Leergang Beleidsonderzoek met Impact. Deze keer vindt het plaats op 3, 10 en 17 november in Karel V, middenin Utrecht. Deelnemers en sprekers uit de wetenschap, overheid en bedrijfsleven...  Lees meer…

 4. Event 9 Nov

  Vide bijeenkomst

  Vanaf dit najaar doen we iets nieuws: elke tweede donderdag van de maand organiseren we een Vide bijeenkomst. De onderwerpen zullen verschillen, maar altijd interessant en door de interactie en discussie met experts en...  Lees meer…

 5. event
  Alle activiteiten

Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare