Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Vide bijeenkomst "Verkleving: de greep van bedrijfsleven op 'onafhankelijk' toezicht"

Ingepakt toezicht
Bob Hoogenboom

Inleiding
In de literatuur over toezicht en handhaving is veel aandacht voor juridische kaders, handhavingstijlen, falen en feilen (handhavingstekorten), overlappende competenties, reorganisaties, de invoering van horizontale arrangementen en meer recent de beleidswens om de administratieve lasten van het bedrijfsleven als gevolg van toezicht met 25% te verminderen.

Veel minder wordt geschreven over het vraagstuk van de (on)eigelijke en/of (on)bewuste beïnvloeding van toezicht door onder toezicht gestelde bedrijven. Dit laatste staat centraal in deze bijdrage. Ik zal enkele recente cases van invloed door het bedrijfsleven op toezichthouders in de context plaatsen van denkbeelden uit de politicologie en de bestuurskunde en van meningen van toezichthouders zelf daarover. Lees meer >> 


=UITNODIGING=

Hierbij willen wij u graag uitnodigen voor de bijeenkomst op dinsdag 17 maart 2009 van en voor mensen uit de wetgevingswereld, de inspecties en andere toezichthoudende organisaties.

 

Prof. Bob Hoogenboom zal een presentatie over de achter- en onderkant van toezicht geven

Bob Hoogenboom behaalde zijn doctoraal Maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 1985 werkte hij in het binnen- en buitenland voor overheden, het bedrijfsleven, de Politieacedmie en universiteiten. Hij is hoogleraar Forensic Business Studies op Nyenrode en bijzonder hoogleraar Politiestudies en Veiligheidsvraagstukken aan de VU. Samen met Gerard Bakker en Marcel Pheijffer publiceerde hij De suggestie van toezicht en handhaving (2006) en Toezichtyoga (2007). In beide boeken wordt forse kritiek geuit op de pretenties van toezicht, onder andere door de uitwerking van de Zeven plagen van toezicht en handhaving (www.nrc.nl). Deze dag wordt vanuit een ander perspectief gekeken naar toezicht en handhaving: deze worden 'bemanteld' door onder toezicht gestelden. Centraal staat regulatory capture, ofwel het 'inpakken' van toezicht door bedrijven.

Bob Hoogenboom; “In de literatuur over toezicht en handhaving is veel aandacht voor juridische kaders, handhavingstijlen, falen en feilen (handhavingstekorten), overlappende competenties, reorganisaties, de invoering van horizontale arrangementen en meer recent de beleidswens om de administratieve lasten van het bedrijfsleven als gevolg van toezicht met 25% te verminderen. Veel minder wordt geschreven over het vraagstuk van de (on)eigelijke en/of (on)bewuste beïnvloeding van toezicht door onder toezicht gestelde bedrijven. Dit laatste staat centraal in deze bijdrage. Ik zal enkele recente cases van invloed door het bedrijfsleven op toezichthouders in de context plaatsen van denkbeelden uit de politicologie en de bestuurskunde en van meningen van toezichthouders zelf daarover. Ik beargumenteer dat de ‘onttovering van handhaving’ deels kan worden verklaard door de veelvuldig in de literatuur  genoemde factoren, maar dat een deel van de verklaring dieper ligt: de invloed van het bedrijfsleven op toezicht en handhaving.”

Datum:             dinsdag 17 maart 2009 
Tijdstip:           15.00 uur tot 17.00 uur (wordt afgesloten met een borrel, tot 18.00 uur)
Locatie:            Regardz Meeting Center The Globe te Den Haag (routebeschrijving)
Aanmelding:   voor 10 maart a.s. via een e-mail aan secretariaat@videnet.nl
Kosten:            aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

Programma:
15.00 - 15.15 uur          welkom en agenda door Yolanda van Setten
15.15 - 16.00 uur          presentatie door Bob Hoogenboom
16.00 - 17.00 uur          discussie
17.00 uur                      afronding en borrel
 
Wij hopen u op dinsdag 17 maart a.s. te mogen begroeten op de bijeenkomst in Den Haag.Locatie Regardz Meeting Center The Globe te Den Haag
printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.