Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Handhaven onder druk (21-03-2006)

Vide-bijeenkomst
                        ‘Handhaven onder druk’,  
overwegingen bij het gebruik van dwangmiddelen
(Gaat helaas niet door, wordt op een later tijdstip opnieuw georganiseerd. Mocht u ge�ntereseerd zijn kunt u zich hiervoor alvast aanmelden)

Vide organiseert 21 maart as. om 14.00 uur in Den Haag een bijeenkomst over het beleid van handhavers en toezichthouders ten aanzien het gebruik van bestuurlijke dwangmiddelen. Onderzoekers en mensen uit de praktijk debatteren over de vraag welke overwegingen bij het toepassen van bestuurlijke dwang legitiem zijn en welke in praktijk de doorslag geven.
 
Het ferme �Je Maintiendrai� tooit de wapenschilden van de klassieke handhavers van het Koninkrijk al bijna 200 jaar. De boodschap is duidelijk: deze leeuw zal niet wijken! Maar hoe gaat het er in de praktijk aan toe in handhaversland? Hoe komt de beslissing om handhavend op te treden tot stand, welke overwegingen en belangen spelen daarbij een rol?
 
De afgelopen jaren heeft een aantal onderzoekers zich over deze vraag gebogen. Het verschijnen van het rapport ‘Handhaven onder de druk der Omstandigheden, Het gebruik van schriftelijke waarschuwingen door Gemeenten’ van Center Applied Research van de Universiteit Tilburg, lijkt Vide een goede aanleiding om een debat te organiseren over dit onderwerp. We kijken daarbij naar de bestuursrechtelijke handhaving van gemeenten en andere handhavers van wet- en regelgeving.
De politiek maakt zich zorgen over een afnemende acceptatie van individuele risico’s door burgers. Zij zouden steeds minder accepteren dat zij schade lijden en sneller geneigd zijn bezwaar te maken tegen beslissingen van de handhaver, zowel tegen gedogen als tegen voortvarend optreden van de overheid. Lijdt dit tot minder daadkrachtig optreden van handhavers? Weerhoudt een (ongegronde) vrees voor de rechter de handhavers van optreden? Heeft het publiek een invloed en hoe is die te waarderen? Is de overheid of politiek vooral behept met haar eigen problemen en besognes? Of zijn het toch vooral de verdiensten van de zaak die de doorslag geven?
Op de bijeenkomst buigen de onderzoekers en door de wol geverfde handhavers zich over deze vraag en gaan er over in debat met het publiek.
 
Inleiders:
De heer G. van Lomwel, onderzoeker Center Applied Research/ Stichting CentERdata, Universiteit van Tilburg
De heer M. Blotwijk, Autoriteit Financi�le Markten, Boete-, last- en publicatiefunctionaris
De heer R. van Dijk, Autoriteit Financi�le Markten, Hoofd Account Groep
De heer R. Nelissen, gemeente Maastricht, Hoofd afdeling Milieu en bedrijf
De heer R. van Geffen, Voedsel en Waren Autoriteit, hoofd Bureau Bestuurlijke Boetes
De heer P. van Wijck, Ministerie van Justitie, Directie Algemene Justiti�le Strategie
 
Aanmelding
Onder vermelding van naam, adres en woonplaats, kunt u zich aanmelden per e-mail bij het secretariaat van de Vide.
 
Tijd: dinsdag 21 maart, 14.00 � 17.00 uur (inloop vanaf 13.30)
Plaats: Voedsel en Waren Autoriteit, CentreCourt, Prinses Beatrixlaan 2,
Den Haag (nabij CS Den Haag), ingang IWI/Arbeidsinspectie, Pr. Beatrixlaan 82 (vergaderzaal tegen het Atrium)

printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.