Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Verslag: "Papieren werkelijkheid" (20/10/2005)

VIDE-Noord

Op 20 oktober 2005 organiseerde VIDE-Noord een studiemiddag met als titel: Papieren werkelijkheid.

Gastheer was de VROM-Inspectie Noord aan het Cascadeplein te Groningen.

De inleiders waren:
� Drs. Jan Haek, internist en inspecteur bij IGZ
� Drs. Ir. Hans van de Biggelaar, projectleider Professionalisering van de Milieuhandhaving bij de provincie Groningen
� Prof. Dr. Ko de Ridder, hoogleraar Bestuurlijk Toezicht RuG.

Het vooraf aangekondigde onderwerp en de sprekers waren blijkbaar interessant genoeg voor een overweldigende deelname. Van diverse collega’s moest de aanmelding worden geweigerd omdat de zaal was volgeboekt. Toch moesten er stoelen uit alle hoeken en gaten van het gebouw worden aangesleept om de bijna 60 deelnemers een zitplaats te geven. Dat er zelfs diverse deelnemers uit het �verre� westen des lands waren aangereisd, was een extra opsteker voor sprekers en organisatie. Dagvoorzitter was Drs. John Veltman bekent als manager en bestuurder in de non-profit sector.

Naarmate de toezichtdruk op burgers en instellingen toeneemt en de middelen daartoe schaarser worden, zoekt de toezichthouder naar alternatieve methoden om toch aan gestelde eisen te kunnen voldoen. E�n van de nieuwe methoden is de zelfrapportage. In de gezondheidszorg en met name bij de ziekenhuizen heeft de IGZ (Inspectie Gezondheid Zorg) inmiddels een tweetal jaren ervaring met dit systeem. Op basis van op voorhand door de IGZ in overleg met de branche vastgestelde prestatie-indicatoren, verzorgen de ziekenhuizen zelfstandig een zelfrapportage. Als medebedenker van dit systeem gaf Jan Haek hierover een uiteenzetting. Zijn belangrijkste conclusie is dat zelfrapportage op basis van prestatie-indicatoren een goed middel is om ziekenhuizen en de daarin werkzame professionals zicht te laten krijgen op de eigen prestaties. Tevens krijgt de overheid de mogelijkheid haar beleid systematisch te evalueren.

Hans van den Biggelaar deelde zijn ervaringen aangaande gemeentelijke zelfrapportage op het gebied van de milieuhandhaving, waarin de provincie als regisseur optreedt. Belangrijk is dat hij ervan overtuigd is dat dit beeld in de praktijk niet zal blijken te kloppen bij een aanzienlijk aantal gemeenten; �het papier is gewillig�.
Ko de Ridder zet in zijn reactie vervolgens de uitroeptekens van Haek (positieve ervaringen) tegenover de vraagtekens van Van den Biggelaar. Aan de hand van een drietal vragen discussieerden  de aanwezigen vervolgens in vier werkgroepen. In een zeer collegiale sfeer werden tot slot de bevindingen van de werkgroepen plenair teruggekoppeld. Daarbij passeerde een breed scala van voor- en nadelen en nog onbeantwoorde vragen betreffende Zelfrapportage de revue. De belangrijkste opmerkingen betroffen:

� In de praktijk worden prestatie indicatoren (objectieve waarneming) uitgelegd (ervaren) als beoordelingscriteria (waarde-oordeel). Dit be�nvloed het waarheidsgehalte van de zelfrapportage en cre�ert daardoor een papierenwerkelijkheid.

� Zelfrapportage houdt geen rekening met diverse belangen; het belang van de inspectiedienst, het hebben van een helder beeld, het belang van de onder toezichtgestelde; een gunstige beoordeling, het belang van betrokken derden (pati�nt, burger), het hebben van een  �goed� product. De rapportage wordt door ieder betrokken partij op zijn/haar wijze ge�nterpreteerd en verliest daardoor zijn oorspronkelijk bedoelde waarde; informatiebron.

� Zelfrapportage houdt geen rekening met de cultuur bij een instelling of instantie. Het zijn mensen die bepalen of zijn willen voldoen aan de regels, een klein beetje willen voldoen aan regels of de kluit willens en wetens willen belazeren, dan wel geen idee hebben waarover het gaat.

� Zelfrapportage is een van de alternatieve methoden voor effectief toezicht. Zeker niet alles zalig makend, maar dreigt wel weer een doel op zich zelf te worden.

Onder het genot van een hapje en drankje bleven nog veel deelnemers na en zetten de discussies voort. Oude contacten werden bestendigd en nieuwe gelegd.

De onderlinge uitwisseling van ervaringen en het begin van nieuwe samenwerking op uitvoeringniveau, krijgen langzaam werkelijk gestalte!!

Op 15 februari 2006 zal VIDE-Noord haar derde bijeenkomst organiseren met als thema �Samen maar minder�

Ing. B. van Baal
Vide-Noord

printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.