Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Vide discussiebijeenkomst, lokale rekenkamers en toezicht (3/10/2005)

Vide discussiebijeenkomst ‘lokale rekenkamers en toezicht’, maandag 3 oktober 2005, 14:00u

        
Vide, de beroepsvereniging voor toezichthouders, inspecteurs, handhavers en evaluatoren, organiseert op maandag 3 oktober 2005 om 14:00 uur een bijeenkomst over (lokale) rekenkamers en (lokaal) toe-zicht.

 

Inleiders:

 

  • Robert Mul, Directeur Rekenkamer Rotterdam, voorzitter Nederlandse Vereniging van Rekenka-mers en Rekenkamercommissies (NVRR)
  • Cor van Montfort, vice-voorzitter Rekenkamer Utrecht, projectleider Algemene Rekenkamer
  • Louis Dolmans, voorzitter Rekenkamercommissies Nijmegen en Lingewaard, partner van Jacques Necker B.V.

Tijd: maandag, 3 oktober 2005 14.00 uur (inloop vanaf 13:30 uur)

Plaats: Inspectie voor de Gezondheidszorg, St. Jacobsstraat 16, Utrecht

 

Een rekenkamer voert in de publieke sector het opperste toezicht uit. Er zijn vrijwel geen beperkingen aan de onderwerpen en kwesties waarover zij zich kan buigen. Veiligheid, milieu, schuldhulpverle-ning, onderwijsachterstandenbeleid, woningbouw, etc., etc. Nu met recente wetgeving treden ook in gemeenten en provincies rekenkamers aan om daar de zoektocht naar rechtmatigheid en doelmatigheid voort te zetten. Maar de normen die de Rekenkamer aanlegt zijn inmiddels niet meer onomstreden.

 

Er is een aantal vragen te stellen:

Heeft beleid effect? 
- Welke rol kunnen de rekenkamers spelen in de zoektocht naar doeltreffendheid in de publieke sec-tor, welke bijdragen kunnen ze leveren en hoe? Hoe is doeltreffendheid en doelmatigheid bij een grote verscheidenheid aan terreinen en onderwerpen nog zinvol te defini�ren?
- Is er een teveel aan regels of  een tekort om rekenkamers de gewenste functies te laten vervullen?

 

Leidt meer controle van beleid tot meer bureaucratie?
- Leveren de rekenkamers een bijdrage aan verantwoording en aan het meer sturen op output en ef-fecten?  Hoe kunnen ze dat doen?
- Of is er een gevaar dat rekenkamers vooral bijdragen aan cultuur van het afwerken aandachtspun-tenlijstjes en indekken van verantwoordelijkheid? Hoe is dat te voorkomen?
 
Zijn rekenkamers zelf effectief?
- Waarom doen rekenkamers zo weinig zuinigheids- of 'geen-beleid'- onderzoeken? Is dat een pro-bleem?
- Hoe kunnen rekenkamers meer effect bereiken bij de politiek temidden van een overkill aan infor-matie en rapportages?
- Wat is de verhouding van rekenkamertoezicht tot andere vormen van toezicht?

 

In deze discussiebijeenkomst zullen de drie inleiders deze vragen over het functioneren van (lokale) rekenkamers met theoretische scherpte en praktische voorbeelden uit hun brede ervaring aan de orde zullen stellen.

Het bestuur van Vide nodigt leden van Vide van harte uit om aan de bijeenkomst deel te nemen.

printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.