Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

 1. Home
 2. Activiteiten
 3. Overzicht van activiteiten

Risico-analyse in toezicht en handhaving (29/6/2005)

Vide-bijeenkomst 'Risico-analyse in toezicht en handhaving' woensdag 29 juni 2005

Tijd: 14:00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Plaats:
Inspectie voor de Gezondheidszorg, St. Jacobsstraat 16, Utrecht

Vide organiseert op 29 juni een derde bijeenkomst over risico-analyse in toezicht en handhaving. Vragen die in de bijeenkomsten aan de orde komen zijn:

 • Welke vormen van risico-analyse zijn er en welke vorm past bij welk  risico en bij welke toezichts- of handhavingstaak?
 • Welke methoden zijn beschikbaar en van welke gegevens wordt gebruik gemaakt?
 • Hoe kan risico-analyse in toezicht en handhaving worden ge�ntegreerd en welke plaats krijgt de systematiek in de organisatie?
 • Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van risico-analyse?

In deze derde bijeenkomst presenteert een aantal gemeenten en andere decentrale overheden hun ervaringen met risicoanalyse. Zowel de instrumentontwikkelingen als de ervaringen met de toepassing in de praktijk worden besproken.

Inleiders zijn onder meer:

 • Koen Delen, gemeente Haarlemmermeer, over risicoanalyse binnen milieuhandhaving
 • Cees Rijnberg, gemeente Utrecht, over risicoprofielen bij sociale diensten
 • Dick Ruimschotel, CMC/T11 Company, over niveaus en kwaliteiten van risico-analyse binnen rechtshandhaving in het algemeen
 • Rob Bakker, gemeente Amsterdam over het stedelijk project Handhaving Amsterdam
 • Jan Liezen, Politie IJsselland, Omgevinganalyse milieu: een instrument voor verbetering van gebiedsgerichte politie zorg

 • Rien van Driel, Hoogheemraadschap van Delfland, Van probleemanalyse naar uitvoeringspraktijk

 • Ton van Bergen, NovioConsult Van Spaendonck, Probleemanalyse praktisch benaderd

Wij nodigen leden van Vide van harte uit om aan de bijeenkomst deel te nemen. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat.

printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.