Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Visitatie als instrument van toezicht (27/05/2005)

Vide discussiebijeenkomst
'Visitatie als instrument van toezicht’,

 


Vide
, de beroepsvereniging voor toezichthouders, inspecteurs, handhavers en evaluatoren, organiseert op vrijdag 27 mei 2005 (gewijzigde datum!) een discussiebijeenkomst over ‘Visitatie als instrument van toezicht’


Inleiders:

  • Prof. Dr. A.F.A. Korsten (Open Universiteit Nederland/ Universiteit Maastricht).
  • Dr. H. J.M. van Berkel (Universiteit Maastricht).
  • Prof. Dr. J.L.H. Bardoel (Universiteit van Amsterdam/ Radboud Universiteit Nijmegen)
  • Discussieleider: Prof. Dr. F.L.Leeuw, voorzitter Vide, directeur WODC, hoogleraar Universiteit Utrecht.

 

Tijd: 27 mei 2005, 14.30 uur (inloop vanaf 14:00 uur)

Plaats: Inspectie voor de Gezondheidszorg, St. Jacobsstraat 16, Utrecht

 

 

Verdieping:
De brieven van Paulus aan de gelovigen zijn een eerste vorm van visitatierapporten. Mag binnen de kerken de vraag rijzen naar het nut en de zin van gemeentelijke visitaties, in de publieke sector neemt het fenomeen de laatste jaren een hoge vlucht. Het hoger onderwijs heeft daarbij jaren voorop gelopen, maar inmiddels is visitatie ook in het grotestedenbeleid, bij de publieke omroep, bij departementen, onder gemeenten en provincies en voor zbo’s een beproefd concept aan het worden.

 

Dwingt visitatie tot een kritische blik in de spiegel? Is visitatie een aanleiding voor een debat over koers, prestaties, klantreacties en andere belangrijke kwesties? Verhoogt visiteren het lerend vermogen van publieke organisaties, gaan ze effectiever functioneren en een betere kwaliteit van diensten leveren? Of is er sprake van een ritueel waarmee pottekijkers juist op een afstand zijn te houden? Is het mogelijk om met visitaties de kern van de zaak te bereiken, of is er vooral sprake van een oppervlakkige exercitie? Aan welke eisen moeten visitaties voldoen om effectief te zijn? En, hoe kan een toezichthouder het effect van visitatie vergroten? Als visitaties niet geschikt zijn om publieke organisaties de maat te nemen, wat zijn dan alternatieven?

 

Het gebruik van het visitatie-instrument door gemeenten en een provincie is inmiddels nauwgezet ge�valueerd. Volgens het evaluatierapport en de provincie Limburg is visitatie in de vorm van de toegepaste bestuurskrachtmonitor effectief en voor herhaling vatbaar. Het onderzoeksrapport is voor Vide een aanleiding om een debat te organiseren waarin vragen als bovenstaande aan de orde komen. Drie inleiders presenteren kort hun stellingname en gaan vervolgens onder begeleiding van Vide-voorzitter Frans Leeuw met elkaar en de zaal in debat.

 

 

Inleiders:

Prof. Dr. A.F.A. Korsten (Open Universiteit Nederland/ Universiteit Maastricht). De heer Korsten evalueerde in de periode 2000-2004 de toepassing van de zogenaamde ‘bestuurskrachtmonitor’ in 47 Limburgse gemeenten. De heer Korsten kent ook de praktijk van visitaties door deelname aan de visitatiecommissie Bestuurskunde in het hoger onderwijs.

 


Prof. Dr.
J.L.H. Bardoel (Universiteit van Amsterdam/ Radboud Universiteit Nijmegen). De heer Bardoel is communicatiewetenschapper en rekent onder meer de publieke en commerci�le omroep tot zijn aandachtsgebieden. Hij heeft deelgenomen aan diverse visitatiecommissies in zowel het hoger onderwijs als de publieke omroep.

 


Dr. H. J.M. van Berkel (Universiteit Maastricht). De heer Van Berkel is onderwijskundige en onderzoeker en ervaringsdeskundige met betrekking tot het visitatiestelsel in het hoger onderwijs. Hij heeft gepubliceerd over het onderwerp visitaties als instrument van toezicht.

 


Discussieleider:

Prof. Dr. F.
L. Leeuw, voorzitter Vide, directeur WODC, hoogleraar Universiteit Utrecht. Ook de heer Leeuw heeft ervaring met visitaties, onder meer in het hoger onderwijs. Hij publiceerde verder over visitaties als instrument van toezicht.

 


Aanmelding:

Er zijn geen kosten verbonden aan het deelnemen van deze workshop.

In verband met de organisatie ervan verzoek ik u, uw deelname, vroegtijdig maar uiterlijk 20 mei 2005, onder vermelding van naam, adres en woonplaats, per e-mail

printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.