Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Overzicht van activiteiten

Mini-symposium ?Betere beleidsevaluatie, betere benutting?? (27/1/2005)

Vide mini-symposium �Betere beleidsevaluatie, betere benutting?�

Donderdag 27 januari 2005

Vide organiseert donderdag 27 januari in samenwerking met de Algemene Rekenkamer een korte, intensieve bijeenkomst waarin wordt gediscussieerd over criteria voor goede beleidsevaluaties en daadwerkelijk gebruikte evaluaties. En het eventuele verband daartussen.

Er worden per jaar honderden beleidsevaluaties gedaan, maar worden al die onderzoeken ook gebruikt? Hoe kunnen onderzoekers en beleidsmakers de bruikbaarheid en het gebruik van onderzoek vergroten? Op zoek naar de do’s en don’ts van bruikbaar onderzoek. Kunnen we tot universele criteria komen?

Twee korte inleidingen worden verzorgd door:

-een onderzoeker: Wim Derksen, hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit en directeur van het Ruimtelijk Planbureau,

-een gebruiker van onderzoek: Ton IJlstra, Hoofd beleidscluster Visserij, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De discussie met de zaal wordt geleid door Leon Klinkers, bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat verantwoordelijk voor beleidstoetsing

De middag wordt geleid door Peter van der Knaap, directeur bij de Algemene Rekenkamer.

Programma

11115:00

Ontvangst

 

1   15:30

Opening

Middagvoorzitter: Dr Peter van der Knaap

(directeur Algemene Rekenkamer, bestuurslid Vide)

     15:40

�Bruikbare onderzoeken�: hoe gebruik op voorhand te bevorderen

Inleider: Prof. Dr Wim Derksen

(directeur Ruimtelijk Planbureau, hoogleraar Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam)

     15:55

�Onderzoeken gebruiken�: welke onderzoeken worden gebruikt

Inleider: Mr Ton IJlstra

(Hoofd beleidscluster Visserij, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

1   16:10

Discussie

Discussieleider: Drs Leon Klinkers MBA MSc (directie beleidstoetsing, ministerie Verkeer en Waterstaat)

1   16:50

Afsluiting

 

1   17:00

Vide lezing + nieuwjaarsbijeenkomst

 

Doelgroep

Het minisymposium is bedoeld voor onderzoekers, beleidsmakers en mensen die zich tussen deze twee disciplines in begeven.

Locatie

Rijksacademie voor Financi�n en Economie, Zeestraat 86-90, 2518 AD Den Haag.

Aanmelding

Aanmelden kan tot en met donderdag 20 januari. Vanwege het intensieve karakter van de bijeenkomst, is er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Bij gebleken belangstelling zal er mogelijk een vervolgbijeenkomst worden gepland.

Het bestuur van Vide nodigt leden van Vide van harte uit om aan de bijeenkomst deel te nemen. U kunt zich aanmelden via een e-mail aan het secretariaat.

Aansluitend aan het minisymposium vindt de nieuwjaarsbijeenkomst plaats

printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.