Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

 1. Home
 2. Activiteiten
 3. Overzicht van activiteiten

Algemene Leden Vergadering (24/6/04)

Het bestuur van Vide nodigt u hierbij graag uit voor een Algemene Leden Vergadering (ALV) met aansluitend

een borrel op donderdag 24 juni 2004.

 

Aanvang Algemene Leden Vergadering 17.00 uur.

 


Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Besluiten Algemene Leden Vergadering van 22 mei 2003
 3. Algemeen en financieel jaarverslag 2003 met Verklaring van getrouwheid
 4. Voorstel tot verlaging van de contributie
 5. Doelstellingen voor 2004
 6. Begroting 2004 en Meerjarenraming
 7. Samenstelling van bestuur
 8. Rondvraag en sluiting

 

Aanvang borrel 18.00 uur.

 


Tijdens deze ALV zal ook de verkiezing van de bestuursleden plaatsvinden.
Tegenkandidaten kunnen bij het secretariaat van Vide worden gesteld tot uiterlijk 17 juni 2004.

 

Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs! In verband met de organisatie verzoeken wij u uw aanwezigheid bij deze ALV tijdig aan te kondigen. U kunt zich aanmelden door middel per e-mail naar het secretariaat van Vide of door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier.

 

Aanmelden kan uiterlijk tot en met 17 juni aanstaande.

Voorafgaand aan deze ledenvergadering wordt vanaf 15.00 uur een minisymposium georganiseerd met als onderwerp
‘vrijplaatsen’ of ‘no go areas’. Het symposium zal ingaan op de actuele vragen omtrent rechtshandhaving in de bedoelde gebieden. Meer informatie leest u hier.

printen Terug naar het overzicht Stuur het door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.